Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har over flere år bidratt med en årlig sum på 50 000 kroner fra hver av partene til bokverket Agders historie. Agders historie er et prosjekt i regi av Agder Historielag. Historielaget har søkt de to fylkeskommunene om å bidra med samlet 4,5 millioner kroner fordelt over tre år for å utarbeide et nytt bind av historieverket som skal omhandle årene fra 1945 og frem til i dag. Aust-Agder fylkeskommune har behandlet søknaden administrativt og gitt avslag. Fylkesutvalget i Vest-Agder besluttet i dag også å si nei til søknaden. Bakgrunnen er at fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen ikke har funnet rom til å prioritere prosjektet ut i fra en samlet vurdering av forpliktelsene som ligger innenfor regional utvikling.

Det var i 1978 at nå avdøde historieprofessor ved Universitetet i Bergen, Knut Mykland fra Mykland i Froland, lanserte idéen om å utgi et regionalt historieverk for Agder. Han fikk med seg profesjonelle historikere i redaksjonskomitéen samt de frivillige ildsjelene i Agder Historielag til å planlegge gjennomføringen av et slikt verk.

Arbeidet med prosjektet har foregått over en lang periode, fra slutten av 1980-tallet. Til nå er det kommet ut fire bind:

Torbjørn Låg: Agders historie 800–1350 (utgitt 1999)

Ingeborg Fløystad: Agders historie 1641–1723 (utgitt 2007)

Bjørn Slettan: Agders historie 1840–1920 (utgitt 1998)

Kjell-Olav Masdalen: Agders historie 1920–1945 (utgitt 1991)

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Rune Holbek, telefon: 992 93 260
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 3. desember 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu152-14

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2014 | Skriv ut siden