Et av de store byggeprosjektene fylkeskommunen har investert i de seneste årene er Mandal videregående skole. Her er det gjennomført en betydelig om- og utbygging av blant annet undervisningslokaler, arbeidsrom for ansatte og utearealer. Fylkeskommunen overtok mesteparten av byggearbeidene før sommeren 2014, bortsett fra utendørsanleggene og den kunstneriske utsmykningen. Utearbeidene vil pågå resten av året, mens den kunstneriske utsmykkingen først vil bli ferdigstilt i 2015. Den offisielle åpningen av nybyggene er fastsatt til 18. november.

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i går orientert om at så langt i prosjektet er det ingen forhold som tilsier at kostnadsrammen på 229,3 millioner kroner ikke skal være tilstrekkelig. Det er i tillegg klart at Mandal videregående skole, tross hektisk aktivitet, ligger an til også å holde driftsbudsjettet i balanse. Skolen vil bruke hele skoleåret frem til neste sommer til å optimalisere bruken av nytt skolebygg, blant annet i forhold til romutnyttelse og hensiktsmessig møblering.

 

Saksbehandler: Økonomisjef Lise Solgaard, telefon 952 81 010
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kristiansand 8. oktober 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku 42-14a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2014 | Skriv ut siden