I 2017 kobles FM-nettet ut. Det blir erstattet med DAB-radio. Det er foretatt en kostnadsoppstilling med priser for å installere DAB-radio i alle fylkesveitunneler. I dag ble hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø orientert om at en samlet kostnad for å installere DAB-radio i fylkesveitunnelene er beregnet til 5 millioner kroner.

De åtte fylkesveitunnelene i Vest-Agder er:

  1. Fv. 42 Bjørkåstunnelen (får installert DAB i forbindelse med bygging av ny tunnel)

  2. Fv. 42 Gåsehelleren

  3. Fv. 43 Bukkesteintunnelen

  4. Fv. 43 Ørneheitunnelen

  5. Fv. 456 Vågbygdporten

  6. Fv. 457 Flekkerøytunnelen

  7. Fv. 465 Ravnheitunnelen

  8. Fv. 471 Prestheia

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Steinar Sørheim, telefon 986 76 836
Leder av hovedutvalget: Kåre Glomsaker, telefon 995 31 182

 

Kristiansand 28. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Sam5-15

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden