Det pågår for tiden en opprusting innen den offentlige tannhelsetjenesten som fylkeskommunen driver. Rona tannklinikk skal settes i drift fra 1. desember. Den vil få lokaler i et stort nybygg som nå er i ferd med å bli ferdigstilt ved rundkjøringen på gamle E-18 hvor en tar av mot Randesund og Høvåg. Rona tannklinikk skal erstatte klinikker på Grim og Randesund, som er to eldre tannklinikker. I tillegg er det gjennomført betydelige ombygginger og moderniseringer på Vennesla tannklinikk.

Da fylkestinget i dag behandlet en økonomisk rapport over de åtte første månedenes drift av året ble det i saken opplyst at oppgraderingene innebærer en del ekstra kostnader. Det viser seg at svært få tannlegestoler med tilhørende utstyr kan flyttes fra de gamle tannklinikkene til Rona på grunn av elde og slitasje, samt at de ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette medfører en kostnad på to millioner kroner utover det som er budsjettert i investeringsbudsjettet. I tillegg til dette er leieavtalen for Vennesla tannklinikk reforhandlet og klinikken er betydelig ombygget. Dette medførte også behov for utskifting av utstyr for om lag 1,5 millioner kroner, da ny klinikk må bygges etter dagens standarder.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Økonomisjef Lise Solgaard, telefon: 952 81 010
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 21. oktober 2014
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen

 

Ft40-1

av Richardsen, Wanja, publisert 21. oktober 2014 | Skriv ut siden