Vest-Agder fylkeskommune fremmet i mai innsigelse til utbygging av Drangsåna kraftverk i Farsund. Bakgrunnen var at redusert vannføring ville forringe frilufts- og landskapskvalitetene betydelig. Årsproduksjonen av grønn energi ville ikke veie opp for de negative konsekvensene av naturinngrepet. Det er nå fremmet en ny konsesjonssøknad med planendringer. Fylkesutvalget behandlet søknaden i dag og besluttet å opprettholde innsigelsen.

Fylkeskommunens vurdering er at vannføring fortsatt vil ha en åpenbar negativ påvirkning for friluftsinteressene og landskapsrommet i området. Planendring innebærer redusert årlig produksjon. Fylkeskommunens vurdering av saken forblir som tidligere. Årsproduksjonen av grønn energi kan ikke veie opp for de negative konsekvensene av naturinngrepet.

 

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Frode Amundsen, telefon: 472 52 511
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kvås 25. august 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu91-15a

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2015 | Skriv ut siden