Fylkeskommunen har vedtatt planprogrammet for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN-plan). Arbeidet med selve planen kan dermed starte opp. Dette ble vedtatt i dagens møte i fylkestinget.

Planprogrammet har vært til høring siden mars og ved fristens utløp var det kommet inn 17 høringsuttalelser. Ytterligere 8 innspill ble mottatt etter fristen, men disse er også tatt med i behandlingen.

En administrativ arbeidsgruppe, bestående av representanter fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommune, har gått igjennom de innkomne høringsuttalelsene. Noen innspill har ført til endringer i planprogrammet, mens andre blir tatt med i det videre arbeidet med planen. Se planprogram, høringsinnspill og et sammendrag av høringsuttalelsene under denne lenken.  

Les mer om bakgrunn og formålet med planen på Regionplanagder sin hjemmeside.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Manuel Birnbrich, telefon 469 39 933
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Lista, den 17. juni 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

ft 31/14

av Richardsen, Wanja, publisert 17. juni 2014 | Skriv ut siden