Fylkestinget følger opp fylkesutvalgets vedtak og godkjenner Planprogrammet til Regional transportplan Agder 2015-2027 (RTP). Arbeidet med selve planen kan dermed gå i gang. Dette kom frem i dagens møte i fylkestinget.

I Planprogrammet er det presisert at en vil se spesielt på transportutfordringene i byene. Dette blir tatt med etter innspill innen høringsfristens utløp den 9.mai (forlenget fra 4.mai). Øvrige innspill fra de til sammen 24 høringsinstansene mener programmet er dekkende for det videre arbeidet med RTP.

Planen er et konkret steg på veien mot mål under "Kommunikasjon" i Regionplan Agder 2020.

Les nærmere om planen her.

Aust-Agder fylkeskommune hadde saken til behandling den 17.06.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Samferdselssjef Vidar Ose, telefon 905 27 101
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Lista, den 18. juni 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

ft 34/14

av Richardsen, Wanja, publisert 18. juni 2014 | Skriv ut siden