Felles planressurs for indre bygder er en satsing for å øke kapasitet og kompetanse knyttet til kommunal planlegging og utviklingsarbeid for Åseral, Audnedal og Hægebostad. Et eksisterende fagmiljø i Åseral er styrket med et årsverk som Audnedal og Hægebostad kan benytte. Dette er et spleiselag mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom midler fra LUK-prosjektet - Lokal utvikling i kommunene, de tre kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har her en rolle som koordinator og veileder. Så langt er kommunene svært fornøyd med opplegget. I forbindelse med at en samarbeidsavtale mellom Åseral kommune og fylkeskommunen ble behandlet i fylkestinget i dag, ble det klart at en videreføring av prosjektet må vurderes.

LUK-programmet blir avsluttet ved årsskiftet. Det anses som en styrke at samarbeidet om planressursen videreføres.  Fylkeskommunen vil derfor opprettholde sitt tilskudd til prosjektet i samme omfang som til nå.

Felles planressurs-prosjektet i Vest-Agder kan overføres til mange kommuner som arbeider med samarbeid på tvers rundt om i landet. De involverte i prosjektet trekker frem viktige ingredienser i suksess-oppskriften: lite byråkratisk, stor raushet mellom kommunene og ikke minst en stor grad av tillit i det nettverket som er etablert.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Rune Holbek, telefon: 992 93 260
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 16. desember 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft67-14                             

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2014 | Skriv ut siden