Marnardal kommune arbeider nå med å sluttføre arbeidet med en kommuneplan for årene fra 2015 til 2027. Planen omfatter både en arealdel og en samfunnsdel. Fylkesutvalget behandlet i dag samfunnsdelen. Utvalget mener at forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Marnardal kommune er et godt styringsdokument og at de utvalgte satsingsområdene utgjør vesentlige utfordringer for kommunen. Prioriteringene er i hovedsak i tråd med Regionplan Agder 2020. Fylkestinget avgir endelig fylkeskommunal høringsuttalelse i midten av juni.

Innledningsvis i samfunnsdelen sies det at kommunen har et ønske om å være en koordinerende kraft for utvikling i Marnardal og kommunene rundt. Dette uttrykkes i løftet "Marnardal kommune vil legge til rette for og støtte opp om tiltak der aktører går sammen for å sikre vekst i Marnardal og regionen".

Følgende områder prioriteres i planen:

 • Vekst og utvikling gjennom kommunal virksomhet
  • Bosted
  • Beredskap og samfunnssikkerhet
  • Folkehelse
  • Likestilling
  • Politikk og administrasjon
 • Vekst og utvikling gjennom samarbeid næringsliv og kommune
 • Vekst og utvikling gjennom frivillighet, kultur- og fritidstilbudet
 • Vekst og utvikling gjennom samarbeid i regionen
 • Vekst og utvikling i ny kommune
 • Posisjonerings- og omdømmestrategi for Marnardal

 

Planen er produkt av mange års planarbeid, og bygger blant annet på delplaner for oppvekst og helse- og omsorg. I tillegg er det gjennomført mulighetsstudie, med støtte fra fylkeskommunen. Det har også vært avholdt folkemøter, med god oppslutning og bred deltakelse. I Marnardal kommune er det etablert kultur for samarbeid.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Gro Hege Hansen, telefon 945 00 121
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

 

 

Kristiansand 2. juni 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu69-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2015 | Skriv ut siden