Vest-Agder fylkeskommune søker Kunnskapsdepartementet om opprettelsen av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2015/2016. Dette ble vedtatt i fylkestinget i dag.

Det har også tidligere blitt søkt om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole. Departementet avslo da søknaden med begrunnelse at det ikke var økonomi til opprettelse av et slikt tilbud innen det aktuelle statsbudsjett. Fylkeskommunen ser ikke på dette som et endelig avslag og søker dermed om opprettelse i et senere budsjett.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Reidar Kyllesdal, telefon 38 07 45 67
Leder av fylkestinget: fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand, den 30. april 2014
Informasjonstjenesten
Wanja Richardsen

 

ft 17/14

av Richardsen, Wanja, publisert 30. april 2014 | Skriv ut siden