I en egen sak til fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning orienterte i går fylkesutdanningssjef Arly Hauge om det nye utdanningstilbudet innen toppidrett ved Kristiansand katedralskole Gimle. Skolen hadde i høst 14 elever som var i gang med utdanningstilbudet som har navnet Talent i Agder (TIA). Dette er et tilbud som retter seg mot elever som har ambisjoner om å kombinere skole og satsing på en toppidrettskarriere.

Det er utviklet en modell for Talent i Agder ved KKG som ivaretar TIA-elevenes svært ulike behov. Modellen legger  i stor grad opp til individuell skreddersøm innen rammen av en av følgende modeller:

3-årig løp med programområde idrett

• 4-årig løp med programområde idrett

• 4-årig løp med programområde idrett med realfag

• Alle modellene ender ut med primærvitnemål

TIA-elevene går i ordinære idrettsklasser. Hver TIA-elev får en koordinator som i samarbeid med eleven og eventuelt foresatte blir enige om de ulike tiltak/tilpasninger som skal gjøres når det gjelder skolegang. Den samme koordinatoren vil også ha samme funksjon inn mot idretten. Alle koordinatorene er idrettslærere ved KKG.

TIA-eleven får utover koordinatorbistand også hjelp til å organisere skole- og treningshverdagen og mulighet for trening hver morgen med det presumtivt beste treningsmiljøet som er tilgjengelig. Videre sørges det for faglig oppfølging i forbindelse med idrettsfravær, individuell veiledning om blant annet kosthold, trening, mental trening. Elevene får også medisinsk oppfølging/screening/testing

 

Saksbehandler: Fylkesutdanningssjef Arly Hauge, telefon 909 77 432
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kristiansand 11. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku4-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2015 | Skriv ut siden