Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag at det skal sendes søknad om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2016-2017. Skolen i kommunesenteret Tonstad har en vanskelig konkurransesituasjon i forhold til private skoler i landsdelen. Det skyldes blant annet at inntaket til skolen for søkere fra andre fylkeskommuner enn Vest-Agder blir sent sammenliknet med disse skolene. Grunnen til dette er at alle søknader om skoleplass på ordinære offentlige skoler utenfor egen fylkeskommune blir gjenstand for individuell saksbehandling.Søknader om skoleplass på en offentlig skole med landslinje er imidlertid ikke gjenstand for slik individuell saksbehandling, da landslinjer er åpne tilbud for hele landet.

Dersom Sirdal videregående skole får landslinje, vil skolen kunne konkurrere på mer like vilkår med private aktører og landslinjer i andre landsdeler. Dette vil gi større tilgang på mulige søkere.

 

Saksbehandler: Seksjonsleder Reidar Kyllesdal, telefon 38 07 45 67
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kristiansand 10. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku12-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mars 2015 | Skriv ut siden