Fullriggeren Sørlandet skal kunne foreta en omplassering av en låneavtale. Det besluttet fylkestinget i dag. Dersom omplasseringen kan gjennomføres som forutsatt, vil det bidra til at fullriggerens årlige renteutgifter kan reduseres med rundt en halv million kroner.

Vest-Agder fylkeskommune ga i 2012, etter vedtak i fylkestinget, Fullriggeren Sørlandet en selvskyldnerkausjon begrenset oppad til 7,5 millioner kroner i forbindelse med opprustning av skoleskipet. Kristiansand kommune har gitt tilsvarende selvskyldnergaranti på 29,5 millioner kroner. Samlet kommunal selvskyldnergaranti gitt i forbindelse med fullriggerens låneopptak i 2012, er på 37 millioner kroner. Stiftelsen har nå mulighet for å oppnå langt mer gunstige lånevilkår, ved å omplassere dagens lån.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Regnskapssjef Michal Aune, telefon: 934 23 200
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Lindesnes 21. april 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft12-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. april 2015 | Skriv ut siden