I 1987 delegerte Kulturdepartementet fordelingen av spillemidler til fylkeskommunene. Det ble da forutsatt at de overførte rammebevilgningene ble satt inn på rentebærende konto. I dag besluttet hovedutvalg for kultur og utdanning fordelingen av de påløpte rentene og inndradde midler. Til sammen er det vel 2.3 millioner kroner til fordeling. Det som karakteriserer årets tildeling av rente- og inndradde midler er idrett og friluftslivsanlegg som har stor brukervennlighet med lav terskel for deltakelse.

 

Prosjekter   ordinære anlegg

Søker

Tilskudd

Mjåvann elektroniske skiver

Mandal Skytterlag

153.000

Øvrebøhallen skytebane

Vennesla kommune

700.000

Øvrebøhallen treningsrom

Vennesla kommune

344.000

Totalt til   ordinære anlegg

 

1.197.000

Prosjekter nærmiljøanlegg

Søker

Tilskudd

Karl Johans Minnes anlegg for bevegelse - del 2

Kristiansand kommune

201.000

Øyna balløkke med kunstgress

Flekkefjord kommune

237.000

Vennesla Omsorgssenter mosjonsløype

Vennesla kommune

292.000

Fitnessanlegg - Konsmoparken

Audnedal kommune

300.000

Naturklatrejungel .-Konsmoparken

Audnedal kommune

45.000

Nytt dekke Prestegardsløkka

Kvinesdal kommune

55.000

Totalt til   nærmiljøanlegg

 

1.130.000

 

 

 

Saksbehandler: Idrettsrådgiver Anders Nygaard, telefon 980 30 032
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Mandal 18. november 2014

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku78-14

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2014 | Skriv ut siden