Gjennomføringsgraden i videregående opplæring for ungdom bosatt i Vest-Agder øker. Etter en fremgang på to prosent fra 2007-kullet til 2008-kullet, fortsetter fremgangen med ytterligere 0,6 prosent til 74,1 prosent. I praksis betyr dette at 90 flere ungdommer årlig består videregående opplæring sammenliknet med to år tilbake. Dette utgjør en stor forskjell for hver enkelt av de 90 elevene. Gjennomføring i videregående opplæring er andel elever som har fullført og bestått fem år etter at de startet videregående opplæring.

Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landsgjennomsnittet. Gjennomføringsgraden i Vest-Agder er i landstoppen. Økt gjennomføringsgrad gjenspeiler seg både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. På yrkesfag har Vest-Agder høyest gjennomføringsgrad i landet. Det er grunn til å si at skolene og lærebedriftene i fylket gir et betydelig opplæringsbidrag.

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. For Vest-Agder fylkeskommune er det overordnete målet at 77 pst av ungdommene skal bestå videregående opplæring.

 

Saksbehandler: Rådgiver Ole Kristian Eivindson, telefon 38 07 47 58
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

 

Kvinesdal 22. september 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Hku54-15a

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. september 2015 | Skriv ut siden