Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke støttet Kirkens SOS. I 2012 bevilget fylkeskommunen 100.000 kroner til virksomheten, mens det i 2013 og 2014 ble bevilget 150.000 kroner. Organisasjonen har i år igjen søkt om midler fra fylkeskommunen. Fylkesutvalget besluttet i dag å bidra med 150 000 kroner også i år.

Kirkens SOS i Agder er en frivillig, selvstendig og døgnåpen diakonal krisetjeneste som har eksistert i Agder siden 1976. Arbeidet er basert på at frivillige betjener en døgnåpen krisetelefon. Den lokale organisasjonen har begge agderfylkene som virkeområde og har vaktrom i Arendal og Kristiansand. Arbeidet blir finansiert gjennom frivillig innsats og økonomisk støtte fra staten, forskjellige menigheter, agderkommunene og de to fylkeskommunene.

Kirkens SOS fylte 40 år i 2014 og har dermed lang erfaring fra krisehåndtering på telefon. De siste årene har organisasjonen sett et økende behov for å være på flere plattformer. I mars i fjor ble det startet opp en egen lokal chat-tjeneste. Responsen på denne beskrives som veldig stor. Erfaringene med chat-tjenesten viser at man når ut til en yngre målgruppe enn man vanligvis gjør gjennom telefon. I 2015 vil man prioritere rekruttering og opplæring av nye frivillige til chat-tjenesten. Ungdom vil være et satsingsområde i 2015. Kirkens SOS Agder planlegger å lage et undervisningsopplegg "Snakk med meg" myntet på ungdom som skal tilbys alle skoler, menigheter, idrettslag og foreninger.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Seniorrådgiver Steinar Knutsen, telefon: 916 85 861
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Mandal 20. januar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu2-15a

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. januar 2015 | Skriv ut siden