Lindesnesregionen Næringshage har søkt Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til videreutvikling av et egenutviklet konsept for å koble lokalt næringsliv med ulike offentlige virkemidler. Det overordnede målet er å skape vekst og nyskaping hos bedriftene i Lindesnesregionen. Det mer konkrete målet med prosjektet, som har fått navnet ZIP, er å lage et system som kobler lokalt næringsliv med de virkemidlene som finnes, samt å gi bedriftene den kompetansebyggingen de etterspør. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på 300 000 kroner.

Konseptet består av tre deler:

-En database over regionens bedrifter, der de kategoriseres etter hvilke aktiviteter og virkemidler som er relevant for dem. Næringshagen skal kjenne bedriftene i regionen og bedriftene skal kjenne Næringshagen. Næringshagens kunnskap om bedriftene skal deles med andre virkemiddelaktører, slik at de kan finne gode kandidater til sine ordninger.

-Inngå samarbeidsavtaler med relevante virkemiddelaktører, ha oversikt over kriterier for de ulike virkemidlene for blant annet å få hjelp, overholde søknadsfrister, og finne frem til kontaktpersoner. Ved å ha god kjennskap til virkemiddelapparatet kan næringshagen i våre møter med bedrifter presentere et sett med muligheter for den enkelte bedrift.

-Utvikle en serie rådgivingstjenester som til enhver tid er relevant for regionens næringsliv. Ved å ha god oversikt over bedriftenes behov og virkemiddelaktørenes virkemidler kan næringshagen lage gode tjenester som kan bringe disse sammen. 

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Sigvart Bariås, telefon: 913 80 607
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kvås 25. august 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Fu99-15a

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. august 2015 | Skriv ut siden