Vest-Agder fylkeskommune arbeider med å revurdere klinikkstrukturen for Tannhelsetjenesten i Vest-Agder. Dette er et ledd i en tannhelseplan som ble vedtatt i 2013. Svært mange fylkeskommuner er i gang med, eller har gjennomført strukturendringer av sine klinikker. Hovedtiltakene som det legges opp til er å få større og mer robuste fagmiljøer og dermed et bedre pasienttilbud. I dag vedtok fylkestinget enstemmig at tannklinikkene i Åseral, Hægebostad og Audnedal samlokaliseres i Byremo.

De siste to årene er fylkeskommunens 15 ordinære tannklinikker organisatorisk slått sammen slik at disse nå ledes av ti klinikkledere Tannklinikkene i de aktuelle klinikkene i Åseral, Byremo og Hægebostad ledes av en og samme klinikkleder. De er små, med liten bemanning og de har ikke åpent hver dag. Det er konstatert at det er behov for å heve kvaliteten på både lokaler og utstyr og for å få en økonomisk mer effektiv drift.

Audnedal kommune har tatt initiativ i saken. Kommunen tilbyr bedre og større lokaler på Byremo. Husleieavtalene i de to øvrige kommunene er løpende og kan avsluttes. Dessuten er det sannsynlig at tannlegen tilknyttet Hægebostad tannklinikk flytter. En del av de ansattes tid går med til reising mellom klinikker noe som gjør arbeidsdagen mindre effektiv enn den kunne vært.

I 2014 ble det behandlet cirka 200 pasienter i Åseral, 300 på Byremo, 300 i Hægebostad samt totalt rundt 250 voksne betalende pasienter.

 

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Fylkestannhelsesjef Terje Andersen, telefon: 911 37 492
Leder av fylkestinget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

 

Kristiansand 17. februar 2015

Informasjonstjenesten

Jan Torkelsen

 

Ft56-15

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2015 | Skriv ut siden