• Logo Fiskedirektoratet
    av cmd, 25.05.18

    Kapasitetsøkning for lakse- og ørretoppdrett i 2018

    Auksjon av akvakulturtillatelser Den 18. mai 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet...

    Les mer
Arkiv