Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

 • Hidrasundet
  av jto, 13.02.18

  Gjenopptakelse av Hidra landfastsaken avhengig av stortingsavgjørelser

  Et flertall i fylkestinget, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet...

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 13.02.18

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Vennesla

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledig drosjeløyve i Vennesla kommune med...

  Les mer
 • Forside Atp Beloenningsrapport 2017
  av elma11, 06.02.18

  Nullvekst i personbiltrafikken i 2017

  Trafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand var den samme i 2017 som i 2016. Dermed har...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av jto, 30.01.18

  Også fylkesutvalget anbefaler at avgjørelse om Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero

  Arbeiderpartiet oppnådde i dag at flertall også i fylkesutvalget til partiets forslag om å stille...

  Les mer
 • Feda Bro
  av jto, 30.01.18

  Ny bro i Feda sentrum åpnes høsten 2020

  Den forrige broen på fylkesvei 804 på Feda ble ødelagt av flommen Synne i 2015. Etter flommen ble...

  Les mer
 • Vatneli - Kilen
  av jto, 29.01.18

  Arbeidet på etterlengtet gang- og sykkelvei i Songdalen starter denne våren

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i sist møte fremdriftsopplegget for et gang- og...

  Les mer
 • Flekkerøytunneleb Foto SVV
  av jto, 24.01.18

  Fylkeskommunen øker trafikksikkerheten i Flekkerøytunnelen

  Vest-Agder fylkeskommune vil bruke inntil 1,5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av jto, 24.01.18

  Anbefaler at avgjørelse om Hidra fastlandsforbindelse stilles i bero

  Arbeiderpartiet oppnådde i dag flertall i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø for et forslag...

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 24.01.18

  Vil ha avklart spørsmål om trafikksikkerhet og trafikale forhold ved ny tømmerkai i Mandal

  Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn fra Venstre har sendt inn et spørsmål til fylkesordfører...

  Les mer
 • Hidra
  av heka14, 19.01.18

  Hidra Velforening med 12 spørsmål om fastlandsforbindelse

  Torsdag 19. januar kom en delegasjon fra Hidra velforening og Flekkefjord kommune til fylkeshuset....

  Les mer
 • Taxi
  av jto, 11.12.17

  Igangsetter arbeid for å endre drosjereguleringen

  - Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet. Regjeringen ønsker å legge til rette for...

  Les mer
 • Nasjonal Tiltaksplan For Trafikksikkerhet Forsideillustrasjon
  av jto, 11.12.17

  Positivt høringssvar til forslag til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i sist møte Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar...

  Les mer
 • Trafikksikkerhetsstrategi Forsidemotiv Foto SVV
  av jto, 07.12.17

  Felles strategi for trafikksikkerhet i Agderfylkene

  For fjerde gang blir det nå lagt frem en felles strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene til...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av jto, 05.12.17

  Sirdal er topprioritert i reasfalteringsplanen for neste år

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fastsatte i dag Vest-Agder fylkeskommunes...

  Les mer
 • Kirkehamn I Flekkefjord
  av jto, 29.11.17

  De nye fylkeskommunene overtar ansvaret for fiskerihavner

  Kystverket har utarbeidet forslag til handlingsprogram, som er en konkretisering av Kystverkets...

  Les mer
 • Bombrikke
  av jto, 28.11.17

  Går inn for salg av fylkeskommunens aksjer i bomselskaper

  Fylkesutvalget anbefalte i dag at Vest–Agder fylkeskommune skal selge sine aksjer i Nye...

  Les mer
 • Taxi
  av jto, 27.11.17

  Anbefaler å avvente eventuelt pålegg om utslippskrav for drosjer

  Løyveordningen for drosjer i Norge er under vurdering av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). ESA har stilt...

  Les mer
 • Flekkerøytunneleb Foto SVV
  av jto, 23.11.17

  Flekkerøytunnelen skal tilrettelegges for å bedre sikkerhet for myke trafikanter

  Statens vegvesen har utarbeidet en risikoanalyse av Flekkerøytunnelen i Kristiansand....

  Les mer
 • Kenneth Andresen Ved Bussanlegget Paa Dalane
  av jto, 15.11.17

  Kransen på plass på bussanlegget på Dalane i Kristiansand

  I formiddag ble det avholdt kranselag for arbeidsstokken som er i gang med å bygge fylkeskommunens...

  Les mer
 • Buss SVV
  av elma11, 15.11.17

  Nytt kjøremønster ved Kvartal 42 i Kristiansand

  Elvegata mellom Tollbodgata og Dronningensgate, og Tollbodgata fra Elvegata til Kronprinsensgate...

  Les mer
 • Bybrua I Flekkefjord
  av jto, 09.11.17

  Omfattende arbeid med vedlikehold og utskifting av bruer i Vest-Agder

  Vest-Agder fylkeskommune bruker i gjennomsnitt over 10 millioner kroner årlig på vedlikehold av...

  Les mer
 • Bompengestasjon På Fv 43
  av jto, 27.10.17

  Takst- og rabattordningen i bommene i Listerregionen endres ikke

  Fylkestinget besluttet onsdag, på grunn av den korte gjenværende bominnkrevingstiden i Listerpakken,...

  Les mer
 • Bombrikke
  av jto, 26.10.17

  Med på garanti til oppkjøp av bompengeselskap

  Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et regionalt bompengeselskap sammen med fylkeskommunene:...

  Les mer
 • Handlingsprogram For Fylkesvei 2018 2021 Bilde
  av elma11, 25.10.17

  Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

  Fylkestinget har vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018-2021. Fylkesvegnettet består av en...

  Les mer
 • Bomskilt I Lister
  av jto, 10.10.17

  Anbefaler fylkeskommunal garanti til oppkjøp av bompengeselskap

  I juni i fjor vedtok fylkestinget å etablere et regionalt bompengeselskap sammen med...

  Les mer
 • BUSS
  av elma11, 25.09.17

  Frekvens og reisetid for buss

  10 % økt frekvens gir 4,5 % flere passasjerer 10 % redusert reisetid gir 4–6 % flere...

  Les mer
 • Terje Damman Markerer Inngåelse Av Mandals -kontrakten
  av jto, 05.09.17

  Fylkets største veivedlikeholds- og driftsavtale er nå inngått

  Før helgen ble oppstarten av ny avtale om drift og vedlikehold av Mandals-kontrakten markert....

  Les mer
 • Terje Damman Klipper Snoren Ved Stredefjellet
  av jto, 04.09.17

  Skredsikringsprosjekt på fylkesvei 455 ved Stredefjellet i Marnardal åpnet

  Fredag kunne endelig fylkesvei 455 gjenåpnes for trafikk etter at det har vært gjennomført et...

  Les mer
 • Årets Trafikksikkerhetskommune Kvinesdal
  av jto, 29.08.17

  -Kvinesdal skiller seg ut med sitt engasjement og helhetlige tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet

  -Denne prisen er dere vel fortjent! Vi har mange kommuner i Vest-Agder som gjør en solid jobb med å...

  Les mer
Arkiv