Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

 • Taxi
  av ansk55, 24.05.17

  Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

  Ny søknadsrunde for ledige drosjeløyver med fast stasjoneringssted i Vest-Agder starter nå. Søkere...

  Les mer
 • Arbeidsutvalg Jernbaneforum Soer Mai 2017
  av elma11, 18.05.17

  Fortsatt JA til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, -Prosjektet har stor samfunnsnytte

  Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen – Grenlandsbanen, også kalt "Genistreken", vil bidra...

  Les mer
 • Ketil Solvik Olsen
  av jto, 16.05.17

  Ny belønningsavtale med Kristiansandsregionen

  - Det er viktig at Kristiansand fortsetter å jobbe for bedre fremkommelighet i byen. Regjeringen...

  Les mer
 • Bombrikke
  av jto, 15.05.17

  Forlenging av bompengeordninga i Kristiansandsregionen

  Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag om å forlengja bompengeordninga i samferdselspakke...

  Les mer
 • Taxilampe.jpg
  av ansk55, 11.05.17

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver...

  Les mer
 • Stengt Seilingsled Under Bankebrua I Mandal
  av elma11, 02.05.17

  Stengt seilingsled under Bankebrua i Mandal

  Statens vegvesen skal i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune bygge en ny gang-...

  Les mer
 • Bymiljøavtaleillustrasjon
  av jto, 28.04.17

  Fylkeskommunen forskutterer bymiljøavtalearbeider med 25 millioner kroner

  Fylkestinget besluttet onsdag, mot en stemme fra Demokratene, at fylkeskommunen vil forskuttere 25...

  Les mer
 • E-39 Korridorer Fra Lyngdal Vest
  av jto, 27.04.17

  Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

  Fylkestinget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på...

  Les mer
 • Grøvan
  av jto, 20.04.17

  Stortingsrepresentant Grøvan vil til livs et monster av planhierarki innen veibygging

  -Planleggingsprosessene tar for lang tid. Tid er penger. Vi har i dag fått et ”monster” av...

  Les mer
 • Hovedutvalgsleder Saudland
  av jto, 19.04.17

  Hovedutvalgsleder Saudland lanserer Vest-Agder som mulig døråpner for mer fremtidsrettet regional samferdselspolitikk

  -Det hender at jeg får henvendelser fra entreprenører som sier de kan bygge mye rimeligere enn den...

  Les mer
 • Bussanlegg Dalane
  av heka14, 19.04.17

  Første spadetak for nytt bussanlegg på Dalane

  Fylkesordfører Terje Dammen satt seg for første gang i en gravemaskin og tok spadetak. Med det...

  Les mer
 • NTP 2017
  av jto, 05.04.17

  Forslag i Nasjonal Transportplan for Vest-Agder

  I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 19 776 millioner kroner til prosjekter i...

  Les mer
 • Hidratunnel
  av heka14, 04.04.17

  Fylkesutvalget ønsker å gjenoppta arbeidet med undervannstunnel til Hidra

  Fremskrittspartiet og Senterpartiet fikk flertall i fylkesutvalget for sitt forslag. Samtidig ønsker...

  Les mer
 • Forside Temarapport Lokal BRA Ordning
  av elma11, 04.04.17

  Temarapport for tilrettelegging av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen

  Fylkeskommunen har utarbeidet en temarapport som gir en oversikt over status for arbeidet med...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 30.03.17

  Positivt høringssvar til ny E39 mellom Kristiansand og Mandal

  Nye Veier As har lagt ut forslag til reguleringsplan for ny E39 på strekningen fra Breimyr i...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av jto, 29.03.17

  Flertall for ikke å arbeide videre med prosjektet broforbindelse til Hidra

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag prosjektet broforbindelse til øya Hidra i...

  Les mer
 • E-39 Korridorer Fra Lyngdal Vest
  av jto, 29.03.17

  Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag en melding om oppstart av...

  Les mer
 • Taxi
  av jto, 28.03.17

  Fylkeskommunane og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene

  Regjeringa har eit mål om mindre utslepp frå samferdselssektoren og legg difor til rette for...

  Les mer
 • Kontroll Av Russebiler Foto SVV
  av jto, 24.03.17

  Husk gratis kontroll av russebiler

  Statens vegvesen tilbyr gratis teknisk kontroll av russekjøretøy. Merk at den tekniske kontrollen...

  Les mer
 • Sykkelbroalternativ . Illustrasjon Fra Statens Vegvesen
  av jto, 21.03.17

  Sykkelekspressvei fra øst til vest i Kristiansand

  Planlegging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd har pågått i...

  Les mer
 • Terje Moe Gustavsen Vegdirektør
  av jto, 17.03.17

  Vegdirektøren: Økt sykling krever økt fokus på sikkerhetsaspektet

  Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fra Statens vegvesen var innleder på en stor...

  Les mer
 • Husk Belte
  av jto, 16.03.17

  Mange fikk bussbelte-gebyr på 1500 kroner i landsdekkende kontroll

  9230 busspassasjerer er nå kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll. 237 av...

  Les mer
 • Maxi -taxi AKT
  av jto, 07.03.17

  Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

  Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om alkolås og...

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 21.02.17

  En million kroner til gang- og sykkelveier

  Regjeringen bevilger nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017.Tilskuddene fordeles...

  Les mer
 • Kvinesdal
  av jto, 08.02.17

  Kvinesdal nominert til nasjonal trafikksikkerhetspris

  Vest-Agder fylkeskommune har nominert Kvinesdal kommune til Samferdselsdepartementets...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av jto, 26.01.17

  Betydelig reasfaltering på fylkesveinettet i år

  Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag en reasfalteringsplan for...

  Les mer
 • Bryggegata
  av jto, 26.01.17

  Fylkeskommunen åpen for sesongstenging av Bryggegata i Mandal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i går klart at Vest-Agder fylkeskommune er...

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 25.01.17

  Invitasjon til bruk av auka løyvingar til kollektivtransport

  For 2017 er det løyvd 425 millionar kroner ekstra til Belønningsordninga for betre...

  Les mer
 • Signering Avbymiljøavtalen
  av jto, 20.01.17

  Bymiljøavtalen - forhandlingsgrunnlaget er klart – uklart om oppstart

  Styringsgruppen for Bymiljøavtalen har nå vedtatt et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten...

  Les mer
 • Bombrikke
  av jto, 13.01.17

  110 026 flere passeringer i Lister-bommene i 2016

  Lister Bompengeselskap AS har nå offentliggjort årsstatistikken for 2016. Den viser at det i løpet...

  Les mer
 • Buss På Varoddbrua
  av jto, 20.12.16

  Nytt busstilbud mellom Kjevik og Kristiansand sentrum

  Haga buss/Flybussen har sagt opp driften av flybusskjøring til og fra Kjevik og Kristiansand...

  Les mer
 • Bymiljøavtale Motiv
  av jto, 14.12.16

  Fylkeskommunen slutter seg til prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen

  Fylkestinget sluttet seg i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og...

  Les mer
 • Bomstasjon På Kollevoll
  av jto, 08.12.16

  Over 3,3 millioner kjøretøypasseringer i Listerbommene

  Nå foreligger tallmateriale fra Lister Bompengeselskap over trafikken gjennom selskapets tre...

  Les mer
 • Bjørg Kari Haugland Vant Elsykkelen
  av jto, 08.12.16

  Bedriftsrekord i Jeg kjører grønt

  Aldri har så mange arbeidsplasser deltatt aktivt som i 2016. 166 bedrifter har vært aktive, mot 144...

  Les mer
Arkiv