Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

 • Taxi
  av ansk55, 14.09.17

  Ledig drosjeløyve i Kristiansand kommune

  Vest-Agder fylkeskommune starter nå søknadsrunden for ledige og eventuelt nyopprettede drosjeløyver...

  Les mer
 • Terje Damman Markerer Inngåelse Av Mandals -kontrakten
  av jto, 05.09.17

  Fylkets største veivedlikeholds- og driftsavtale er nå inngått

  Før helgen ble oppstarten av ny avtale om drift og vedlikehold av Mandals-kontrakten markert....

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 04.09.17

  Ledig drosjeløyve i Vest-Agder - Vennesla Drosjesentral AS

  1. oktober 2017 er det et drosjeløyve ledig i Vennesla kommune. Dette løyvet har tilslutningsplikt...

  Les mer
 • Terje Damman Klipper Snoren Ved Stredefjellet
  av jto, 04.09.17

  Skredsikringsprosjekt på fylkesvei 455 ved Stredefjellet i Marnardal åpnet

  Fredag kunne endelig fylkesvei 455 gjenåpnes for trafikk etter at det har vært gjennomført et...

  Les mer
 • Årets Trafikksikkerhetskommune Kvinesdal
  av jto, 29.08.17

  -Kvinesdal skiller seg ut med sitt engasjement og helhetlige tilnærming til trafikksikkerhetsarbeidet

  -Denne prisen er dere vel fortjent! Vi har mange kommuner i Vest-Agder som gjør en solid jobb med å...

  Les mer
 • Trafikkmotiv Fra Festningsgaten I Kristiansand
  av jto, 16.08.17

  Ingen omkom i sommertrafikken i juli i Vest-Agder

  Statistisk sentralbyrå har nå sendt ut statistikk over veitrafikkulykker i juli. Den viser at det i...

  Les mer
 • Kvinesdal
  av elma11, 11.08.17

  Vi gratulerer Kvinesdal kommune med Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris for 2017

  Årets vinner er kåret!

  Les mer
 • Elever På Bussen
  av jto, 16.06.17

  Færre velger bil, flere velger buss og sykkel

  I følge statistikk fra Nye Kristiansand Bompengeselskap AS økte den totale personbiltrafikken på...

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 16.06.17

  Fortsatt krav om nullvekst i personbiltrafikken

  Samferdselsdepartementet ga 16. mai Kristiansandsregionen tilsagn om belønningsmidler på 300...

  Les mer
 • Gisle Meininger Saudland Taler På Asfalteringsmarkering I Sirdal
  av jto, 12.06.17

  Sirdal er asfaltvinner

  De fleste fylkesvegene i Sirdal fra Tonstad og nordover vil få nytt asfaltdekke i løpet av 2017 og...

  Les mer
 • Bergsakerheia I Lyngdal
  av jto, 01.06.17

  Nei til søknad om fravik for stigning og bredde på gang- og sykkelveg til Bergsakerheia i Lyngdal

  Lyngdal kommune har søkt om fravik for stigningsforhold på gang- og sykkelveg, samt bredde mellom...

  Les mer
 • Taxi
  av ansk55, 24.05.17

  Ledige drosjeløyver i Vest-Agder - fast stasjoneringssted

  Ny søknadsrunde for ledige drosjeløyver med fast stasjoneringssted i Vest-Agder starter...

  Les mer
 • Arbeidsutvalg Jernbaneforum Soer Mai 2017
  av elma11, 18.05.17

  Fortsatt JA til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, -Prosjektet har stor samfunnsnytte

  Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen – Grenlandsbanen, også kalt "Genistreken", vil bidra...

  Les mer
 • Ketil Solvik Olsen
  av jto, 16.05.17

  Ny belønningsavtale med Kristiansandsregionen

  - Det er viktig at Kristiansand fortsetter å jobbe for bedre fremkommelighet i byen. Regjeringen...

  Les mer
 • Bombrikke
  av jto, 15.05.17

  Forlenging av bompengeordninga i Kristiansandsregionen

  Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag om å forlengja bompengeordninga i samferdselspakke...

  Les mer
 • Stengt Seilingsled Under Bankebrua I Mandal
  av elma11, 02.05.17

  Stengt seilingsled under Bankebrua i Mandal

  Statens vegvesen skal i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune bygge en ny gang-...

  Les mer
 • Bymiljøavtaleillustrasjon
  av jto, 28.04.17

  Fylkeskommunen forskutterer bymiljøavtalearbeider med 25 millioner kroner

  Fylkestinget besluttet onsdag, mot en stemme fra Demokratene, at fylkeskommunen vil forskuttere 25...

  Les mer
 • E-39 Korridorer Fra Lyngdal Vest
  av jto, 27.04.17

  Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

  Fylkestinget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for ny E39 på...

  Les mer
 • Grøvan
  av jto, 20.04.17

  Stortingsrepresentant Grøvan vil til livs et monster av planhierarki innen veibygging

  -Planleggingsprosessene tar for lang tid. Tid er penger. Vi har i dag fått et ”monster” av...

  Les mer
 • Hovedutvalgsleder Saudland
  av jto, 19.04.17

  Hovedutvalgsleder Saudland lanserer Vest-Agder som mulig døråpner for mer fremtidsrettet regional samferdselspolitikk

  -Det hender at jeg får henvendelser fra entreprenører som sier de kan bygge mye rimeligere enn den...

  Les mer
 • Bussanlegg Dalane
  av heka14, 19.04.17

  Første spadetak for nytt bussanlegg på Dalane

  Fylkesordfører Terje Dammen satt seg for første gang i en gravemaskin og tok spadetak. Med det...

  Les mer
 • NTP 2017
  av jto, 05.04.17

  Forslag i Nasjonal Transportplan for Vest-Agder

  I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 19 776 millioner kroner til prosjekter i...

  Les mer
 • Hidratunnel
  av heka14, 04.04.17

  Fylkesutvalget ønsker å gjenoppta arbeidet med undervannstunnel til Hidra

  Fremskrittspartiet og Senterpartiet fikk flertall i fylkesutvalget for sitt forslag. Samtidig ønsker...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 30.03.17

  Positivt høringssvar til ny E39 mellom Kristiansand og Mandal

  Nye Veier As har lagt ut forslag til reguleringsplan for ny E39 på strekningen fra Breimyr i...

  Les mer
 • Hidrasundet
  av jto, 29.03.17

  Flertall for ikke å arbeide videre med prosjektet broforbindelse til Hidra

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag prosjektet broforbindelse til øya Hidra i...

  Les mer
 • E-39 Korridorer Fra Lyngdal Vest
  av jto, 29.03.17

  Ny E-39 til Sandnes må bygges ut som fire-felts motorvei

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag en melding om oppstart av...

  Les mer
 • Taxi
  av jto, 28.03.17

  Fylkeskommunane og Oslo kommune kan stille miljøkrav til drosjene

  Regjeringa har eit mål om mindre utslepp frå samferdselssektoren og legg difor til rette for...

  Les mer
Arkiv