Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/content/standard.cshtml)

 • Kontroll Av Russebiler Foto SVV
  av jto, 24.03.17

  Husk gratis kontroll av russebiler

  Statens vegvesen tilbyr gratis teknisk kontroll av russekjøretøy. Merk at den tekniske kontrollen...

  Les mer
 • Mer Veg For Pengene
  av elma11, 22.03.17

  Vegkonferanse for Agderfylkene - Mer veg for pengene

  Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Statens vegvesen inviterer til vegkonferanse for Agderfylkene...

  Les mer
 • Sykkelbroalternativ . Illustrasjon Fra Statens Vegvesen
  av jto, 21.03.17

  Sykkelekspressvei fra øst til vest i Kristiansand

  Planlegging av sykkelekspressveien fra Sørlandsparken i øst til Andøyveien i Vågsbygd har pågått i...

  Les mer
 • Terje Moe Gustavsen Vegdirektør
  av jto, 17.03.17

  Vegdirektøren: Økt sykling krever økt fokus på sikkerhetsaspektet

  Vegdirektør Terje Moe Gustavsen fra Statens vegvesen var innleder på en stor...

  Les mer
 • Husk Belte
  av jto, 16.03.17

  Mange fikk bussbelte-gebyr på 1500 kroner i landsdekkende kontroll

  9230 busspassasjerer er nå kontrollert i Vegvesenets landsdekkende beltekontroll. 237 av...

  Les mer
 • Maxi -taxi AKT
  av jto, 07.03.17

  Påbud om alkolås i buss og minibuss på høring

  Vegdirektoratet sender nå på høring forslag til nye lov- og forskriftsbestemmelser om alkolås og...

  Les mer
 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 21.02.17

  En million kroner til gang- og sykkelveier

  Regjeringen bevilger nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017.Tilskuddene fordeles...

  Les mer
 • Kvinesdal
  av jto, 08.02.17

  Kvinesdal nominert til nasjonal trafikksikkerhetspris

  Vest-Agder fylkeskommune har nominert Kvinesdal kommune til Samferdselsdepartementets...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av jto, 26.01.17

  Betydelig reasfaltering på fylkesveinettet i år

  Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag en reasfalteringsplan for...

  Les mer
 • Bryggegata
  av jto, 26.01.17

  Fylkeskommunen åpen for sesongstenging av Bryggegata i Mandal

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i går klart at Vest-Agder fylkeskommune er...

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 25.01.17

  Invitasjon til bruk av auka løyvingar til kollektivtransport

  For 2017 er det løyvd 425 millionar kroner ekstra til Belønningsordninga for betre...

  Les mer
 • Signering Avbymiljøavtalen
  av jto, 20.01.17

  Bymiljøavtalen - forhandlingsgrunnlaget er klart – uklart om oppstart

  Styringsgruppen for Bymiljøavtalen har nå vedtatt et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten...

  Les mer
 • Bombrikke
  av jto, 13.01.17

  110 026 flere passeringer i Lister-bommene i 2016

  Lister Bompengeselskap AS har nå offentliggjort årsstatistikken for 2016. Den viser at det i løpet...

  Les mer
 • Buss På Varoddbrua
  av jto, 20.12.16

  Nytt busstilbud mellom Kjevik og Kristiansand sentrum

  Haga buss/Flybussen har sagt opp driften av flybusskjøring til og fra Kjevik og Kristiansand...

  Les mer
 • Bymiljøavtale Motiv
  av jto, 14.12.16

  Fylkeskommunen slutter seg til prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen

  Fylkestinget sluttet seg i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og...

  Les mer
 • Bomstasjon På Kollevoll
  av jto, 08.12.16

  Over 3,3 millioner kjøretøypasseringer i Listerbommene

  Nå foreligger tallmateriale fra Lister Bompengeselskap over trafikken gjennom selskapets tre...

  Les mer
 • Bjørg Kari Haugland Vant Elsykkelen
  av jto, 08.12.16

  Bedriftsrekord i Jeg kjører grønt

  Aldri har så mange arbeidsplasser deltatt aktivt som i 2016. 166 bedrifter har vært aktive, mot 144...

  Les mer
 • Stredefjellet
  av jto, 28.11.16

  To nye skredsikringsprosjekter på fylkesvei i Marnardal

  Statens vegvesen har beregnet at det er flere millioner kroner igjen av restmidler etter...

  Les mer
 • Terje Damman Aa
  av cmd, 24.11.16

  Veistandard – et sammensatt bilde

  -Jeg ble først litt overrasket over at vi havnet på listen over fylker der veistandarden er blitt...

  Les mer
 • Bymiljøavtale Motiv
  av jto, 23.11.16

  Prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen behandles nå politisk

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde i dag på dagsorden en sak om prinsippene for...

  Les mer
 • Jernbanestasjonen i Kristiansand sentrum
  av elma11, 21.11.16

  Lokaltogutredning Marnardal-Songdalen-Kristiansand-Vennesla er ferdig

  Utredning av lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Songdalen - Kristiansand – Vennesla er ferdig...

  Les mer
 • Holdeplass I Rona
  av jto, 21.11.16

  Positiv måloppnåelse innen trafikkutviklingen i kristiansandsregionen

  Nullvekst i biltrafikken i kristiansandsregionen, med 2012 som sammenlikningsår, er så langt...

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 18.11.16

  Forslag til ny søknad om forlenget belønningsavtale godkjent av ATP-utvalget

  Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen (ATP) godkjente i dag et forslag til søknad...

  Les mer
 • Pendlemotiv
  av jto, 15.11.16

  Flere pendler til Vest-Agder

  I 2015 pendlet ti prosent av den totale andelen sysselsatte inn i fylket. Fra 2004-15 har den totale...

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 14.11.16

  Sterk vekst i antall el-biler i Vest-Agder

  I perioden 2012-15 har antall el-biler i Vest-Agder økt fra 216 til 2 760. Det er spesielt de siste...

  Les mer
 • Jernbanestasjonen i Kristiansand sentrum
  av jto, 11.11.16

  God passasjerøkning på Sørlandsbanen

  NSB opplever nok en passasjerøkning landet under ett de åtte første månedene i 2016. Økningen er på...

  Les mer
 • Ladestasjon El -bil
  av jto, 10.11.16

  Stadig bedret ladeinfrastruktur i Vest-Agder

  Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om samarbeids- og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunene og...

  Les mer
 • Suleskardveien Fresearbeider 2016
  av jto, 04.11.16

  Fylkesveien mellom Brokke og Suleskar er nå vinterstengt

  Tidligere denne uken ble fylkesvei 987 Suleskardveien mellom Suleskard i øvre Sirdal og Brokke i...

  Les mer
 • Ny Varoddbro
  av jto, 21.10.16

  Ny Varoddbru klar våren 2020

  Byggingen av ny Varoddbru over Topdalsfjorden i Kristiansand starter vinteren 2017....

  Les mer
 • jernbanespor
  av jto, 19.10.16

  Vil ha Grenlandsbanen inn i kommende Nasjonal Transportplan

  Jernbaneverket, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning for...

  Les mer
 • Trond Madsen NHO På Sørlandstingsmøte 131016
  av jto, 14.10.16

  NHO ønsker en utvidet bymiljøavtale-ordning

  Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på...

  Les mer
 • Sørlandsrådet 131016
  av jto, 13.10.16

  Økt påvirkningstrykk fra Agder mot kommende Nasjonal Transportplan

  Sørlandsrådet, som er den politiske styringsgruppen for arbeidet med Regionplan Agder 2020, har som...

  Les mer
 • Ny Bybro I Flekkefjord 2016
  av jto, 29.09.16

  Organisering av arbeid med broprosjekt i Flekkefjord er nå på plass

  Vest-Agder fylkeskommune skal bygge ny bro på fylkesvei 44 gjennom Flekkefjord sentrum. For å komme...

  Les mer
Arkiv