• Kapasitetsoekning Lakse Og Oerretoppdrett I 2018 Article Medium
    av she, 05.01.18

    Kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2018

    Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 22. desember 2017 ny forskrift for å tilby vekst for...

    Les mer
Arkiv