Fra:                                              Nordhus Mari Vårdal <mari.vardal@vegvesen.no>

Sendt:                                         tirsdag 18. desember 2018 09.59

Til:                                                Torkelsen, Jan H.

Emne:                                          VS: Stortingets transport- og kommunikasjonskomité på reise i Agder-fylkene

Vedlegg:                                     Program_13.12.2018.pdf; PM-komitetur.docx

 

 

 

Fra: Rasch Lars Helge
Sendt: 18. desember 2018 08:40
Til: A-blikk <post@ablikk.no>; Agderposten - nettredaksjon <nettet@agderposten.no>; Agderposten - tips <tips@agderposten.no>; Arendals tidende <post@arendalstidende.no>; DL Kommunikasjonsstab - Region sør <org-20860@vegvesen.no>; DL Veginformasjon - Region sør <org-28021@vegvesen.no>; Fevennen - tips <tips@fvn.no>; Fædrelandsvennen <nyheter@fvn.no>; Geita - Tromøy <tips@geita.no>; Hovemoen Kjersti <kjersti.hovemoen@vegvesen.no>; iRisør <post@xn--irisr-yua.no>; journalist@setesdolen.no; Kjetil Reite - Fædrelandsvennen <kjetil.reite@fvn.no>; Lastebil.no <post@lastebil.no>; MEDIER FAG; NHO transport <torstein.clausen.jystad@transport.no>; NRK SØRLANDET <sorlandet@nrk.no>; NRK SØRLANDET - NETT <nett.sorlandet@nrk.no>; post@amliavisa.no; post@birkenes-avisa.no; post@frolendingen.no; red@gat.no; redaksjon@austagderblad.no; redaksjon@lp.no; redaksjonen@agderposten.no; redaksjonen@tvedestrandsposten.no; Redaktør Setesdølen <redaktor@setesdolen.no>; Sentralbordet <sentralbordet@vegvesen.no>; Setesdølen <avis@setesdolen.no>; Svein Sundsdal <svein.sundsdal@nrk.no>; Thor Søndenaa <thorsond@alumni.ntnu.no>; Vegtrafikksentralen Sør <vts-sor@vegvesen.no>; Avisen Agder <red@avisenagder.no>; Gimlekollen radio <post@gimra.no>; Lindesnes avis <redaksjon@l-a.no>; Lister 24 <redaksjon@lister24.no>; Lyngdals avis <tips@lyngdalsavis.no>; Radio Kvinesdal <post@radiokvinesdal.no>; Radio Loland <post@radiololand.no>; Radio Lyngdal <post@radio-lyngdal.no>; Radio Sør <studio@radiosor.no>; Søgne 247 <redaksjonen@n247.no>; Søgne budstikke <post@budstikka.com>; Søgne budstikke - tips <tips@budstikka.com>; Sørnett - Mediehøgskolen <redaksjon@sornett.no>; Tormod Flem Vegge- Fædrelandsvennen <tormod.vegge@fvn.no>; Vennesla tidende <redaksjon@venneslatidende.no>; Anleggsmaskinen MEF <anleggsmaskinen@mef.no>; Arve Brekkhus bygg.no <AB@Bygg.no>; AT.no <bjorgu@bjorgu.no>; Byggfakta.no <red@byggfaktamedia.no>; Martin Gramnæs - Våre veger <'martin.gramnas@vareveger.no'>; Nettredaktør bygg.no <caa@bygg.no>; NLF <redaksjon@lastebil.no>; Samferdsel og infrastruktur <redaksjon@samferdselinfra.no>; Teknisk ukeblad - papir <redaksjonen@tu.no>; Teknsik ukeblad - nett <nettdesk@tu.no>; Våre veger <jarle.skoglund@vareveger.no>
Kopi: Nordhus Mari Vårdal <mari.vardal@vegvesen.no>; Myre Signe Gunn <signe.myre@vegvesen.no>; Bakkegaard Marianne Geelmuyden <marianne.bakkegaard@vegvesen.no>; Davik Kjell Inge <kjell.davik@vegvesen.no>; Fløystad Dagfinn <dagfinn.floystad@vegvesen.no>; Foss Ingunn <ingunn.foss@vegvesen.no>; Grønås Rolf-Helge <rolf-helge.gronas@vegvesen.no>; Hovda Solveig <solveig.hovda@vegvesen.no>; Kaurin Tore <Tore.Kaurin@vegvesen.no>; Nilssen Stein-Roger <stein-roger.nilssen@vegvesen.no>; Omholt Monika <monika.omholt@vegvesen.no>; Rasch Lars Helge <lars.rasch@vegvesen.no>; Skjong Ingvild Nina <ingvild.skjong@vegvesen.no>; Øvrebø Else Gunn <else.ovrebo@vegvesen.no>
Emne: Stortingets transport- og kommunikasjonskomité på reise i Agder-fylkene

 

Til redaksjonen.

 

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

på reise i Agder-fylkene

 

Fra onsdag 2. januar til fredag 4. januar besøker komiteen flere steder i Agder-fylkene Medlemmene får presentert flere prosjekter og blir gitt en oversikt over utfordringene i transportsektoren på Agder.

 

Les mer i vedlagte pressemelding og program.

 

med hilsen

Lars Helge Rasch

Kommunikasjonssjef

Region sør

 

cid:image001.png@01CFC1E2.920DEEB0


Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Langsævn 4, ARENDAL
Mobil: +47 90101005  e-post: lars.rasch@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

 

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Følg oss på Twitter