Planer

På dette området finner du en oversikt over gjeldende planer og strategier som fylkeskommunen har ansvar for, samt planer som er på høring. I tillegg finner du den regionale planstrategien for Vest-Agder som gir en oversikt over alle planer og strategier som fylkeskommunen skal utarbeide innen 2016.