Her finner du en oversikt over planer eller planprogram som er lagt ut på høring. Klikk på navnet for å laste ned dokumentene.

 

 Fordsidebilde

 Regional plan for Kristiansandsregionen 2019-2050 (ATP-planen). Revidert og tilpasset nullvekstmålet

Les mer om planen her. 

Høringsfrist  15. september 2019.