Her finner du en oversikt over gjeldende planer og strategier. Listen er delt inn i planer som er utarbeidet etter prosesskravene fra plan- og bygningsloven, deretter andre planer og strategier. Klikk på navnet for å laste ned planen.

Regionale planer (jf. Plan og bygningsloven)

 Regionplan Agder 2020

Regionplan Agder 2020

Regionplan Agder 2020 (engelsk versjon) 

http://www.regionplanagder.no/

Vedtatt 2010
Forside Regional Plan Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020 Vedtatt i fylkestinget 21. juni 2016.
 VINN Agder Forside

 

 

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder)

VINN Agder 2015 - 2030 English version

Vinn Agder handlingsprogram 2017-2019 (vedtatt i fylkestingene 13. og 14. desember 2016

 

Vedtatt i fylkestinget 17. juni 2015
 RTP 2015 Innrammet Jpeg Regional transportplan Agder 2015-27 Vedtatt i fylkestinget 17. juni 2015

2015 01 LIM Forside

 

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 - LIM-planen

LIM-planen (Engelsk versjon)

Handlingsprogram 2015-2019

 

Vedtatt i fylkestinget i desember 2014.

 Forside Regional Plan For Idrett Friluftsliv Og Fysisk Aktivitet 2014 2020

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Temakart over regionalt viktige og svært viktige friluftsområder i Vest-Agder

Vedtatt 2013
  Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen)

 Kart til Heiplanen

 
Vedtatt 2013
Forside VFP

 

Vedtatt i fylkestingene 2015 (til godkjenning i dep.)
  Regional plan for Kristiansandsregionen

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

Les mer her

Vedtatt 2011
  Forvaltningsplan for vannregion Otra

Forvaltningsplan for Otra (vannregion Sør-Vest) 2010-2015

http://www.vannportalen.no/

Vedtatt 2010
 Lindesnesplanen Regionplan Lindesnes 2009 Vedtatt 2009
 Lindesnesplanen Listerplanen 2006 Vedtatt 2006
 Fylkesdelplan for senterstruktur

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder

         - Vedlegg: Kartbilag

Vedtatt 2003

 

Andre planer, strategier og rapporter

 

 Skjermbilde Av Strategien

Strategi for intermodal godstransport - kobling mellom sjø og jernbane

 

Bakgrunnsnotat - Strategi for intermodal godstransport

Vedtatt i 2018
Strategiplan For Trafikksikkerhet I Agder 2018 2029 BILDE

Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029

Vedtatt i 2018
Handlingsprogram For Fylkesvei 2018 2021 Bilde

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Vedtatt i 2017
 Vedtatt Versjon Mindre Versjon

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020

 Vedtatt i fylkestinget 26. april 2016
 Forside Strategi Historiske Byer Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder  Vedtatt i fylkestinget 16.juni 2015
 Forside Fou Strategi Vedtatt Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 ("FoU-strategi") Vedtatt i fylkestinget 17. juni 2015
 Besoek Agder Forside Besøksstrategi for Agder 2015-2030 ("Besøk Agder 2030") Vedtatt i fylkestinget 17. juni 2015
Fylkesstrategi for universell utforming 2012-2015  Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2012-2015 Vedtatt 2012
   Internasjonal Strategi For Agder Førsteside

Internasjonal strategi for Agder

International strategy for Agder (en)

Vedtatt 2012
  Strategisk plan for videregående opplæring Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2012-2020 Vedtatt 2014
Forside Strategisk Handlingsplan For Bibliotek I Videregaaende Skole I Vest Agder Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020 Vedtatt 2012
ingen bilde tilgjengelig Mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder 2012 - 2013 Vedtatt 2011
  Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 Vedtatt 2011
  Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 Vedtatt 2011
  Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 Vedtatt 2011
 Felles plan folkehelse og levekår Agder Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010 - 2013 Vedtatt 2010
  Strategi og handlingsprogram universell utforming i samferdselssektoren Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 - 2013 Vedtatt 2010
 Energiplan for Agder Energiplan for Agder Vedtatt 2007
 ingen bilde tilgjengelig Kultur i Vest-Agder 2000-2010 Vedtatt 2000