Regionplan Agder 2020 er det viktigste overordnede plandokumentet for regional utvikling. Planen gir en prioritering av viktige mål og gjelder for begge Agder-fylkene.

Hovedmålet i planen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene. Det viktigste grepet i planen er økt samhandling - fordi det bare er gjennom fellesskap vi kan nå ambisiøse mål. Gjennom samhandling skal vi oppnå mer. Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning.

Regionplan Agder 2020 er under revidering og skal bli til Regionplan Agder 2030. Mer informasjon om det finner du her

Regionplan Agder 2020 - forside

av Birnbrich, Manuel, publisert 12. september 2013 | Skriv ut siden