I følge Arbeidsmiljøloven skal det være et arbeidsmiljøutvalg i alle bedrifter med mer enn 50 ansatte. Også Hovedavtalen stiller krav om arbeidsmiljøutvalg. Utvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innen virksomheten. Det skal videre blant annet delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følge nøye med utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Fylkestinget velger fem representanter med personlige vararepresentanter til Hovedarbeidsmiljøutvalget. Arbeidstakernes organisasjoner velger også det samme antallet representanter med personlige vararepresentanter, men valgperioden for disse er to år. Etter tradisjonen velger politikerne to med personlige vararepresentanter. Administrasjonen utpeker tre.
 

Hovedarbeidsmiljøutvalgets ledelse:

Utvalget velger selv leder og nestleder. Leder og nestleder alternerer hvert år mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Personal- og organisasjonsenheten ivaretar sekretariatsfunksjonen for Hovedarbeidsmiljøutvalget, tlf. 38 07 45 10.

Representanter og vararepresentanter

Valgt av fylkestinget

Representanter:

Reidun Gøthesen Scherpf (Ap), Søgne
Harald Fauskanger Andersen (H), Kristiansand


Vararepresentanter:
Anne Bystadhagen (Ap), Flekkefjord
Rune Andre Sørtveit Frustøl (KrF), Kristiansand


Valgt av administrasjonen:

Representanter:
Od Joar Svensson
Arly Hauge

Vararepresentanter:
Lise Solgaard
Tove Karlsrud

av Mjåland, Solfrid G., publisert 11. desember 2012 | Skriv ut siden