Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket.

Sekretariatfunksjonen ivaretas av fylkeskommunens politisk sekretariat, tlf.: 41620003/ 38 07 47 35 eller marion.erichsen@vaf.no

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Alle saker skal legges frem for rådet i god tid før fylkestinget behandler sakene. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med ulike funksjonsnedsettelser (universell utforming).

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har følgende sammensetning 2015-2019:

 

Representanter: Vararepresentanter:   
POLITIKERE:  

Per Sveinung Stordrange, KrF - Leder
Mail: Persveinung.stordrange@politiker.vaf.no
Tlf.: 901782248

Vara: Rune Andre Sørtveit Frustøl, KrF
Mail: runeandresortveit.frustol@politiker.vaf.no
Tlf.: 99497762

Karin Hodne, Ap - nestleder 
Mail : karin.hodne@live.no
Tlf.: 90625982 

Vara: Even Tronstad Sagebakken, Ap
Mail: Events77@outlook.com
Tlf.: 95258096

FRA ORGANISASJONENE:  

Turid Håland (SAFO, NHF)
Mail: turid.haaland@gmail.com
Tlf.: 48998906

Vara: Tom Atle Steffensen (NHF)
Mail: to-atlst@online.no
Tlf.: 95220498

Trine Lise Systad (SAFO, NFU)
Mail: trinelisesystad@yahoo.no
Tlf.: 90286991

Vara: Tom Atle Steffensen (NHF) 
Samme som over                           

Bjørn-Tore Lunde (FFO)
Mail: btlunde@hotmail.com
Tlf.: 47617755
Vara: Trond Kåre Dahl (FFO)
Mail: Trondkdahl@yahoo.no
Tlf.: 97614279
Jorunn F. Roland  (FFO)
Mail: Jorunn@bjarneroland.no
Tlf.: 90206802
Vara: Trond Kåre Dahl (FFO)
Samme som over
Charlotte Skarpodde (FFO)
Mail: arlotte2000@yahoo.no
Tlf.: 48177721
Vara: Trond Kåre Dahl (FFO)
Samme som over

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILDE AV REPRESENTANETNE KOMMER INN HER

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Møter 2017:

 

 

av Knutsen, Steinar, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden