Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda fremgår av opplæringslovens § 12-4
Yrkesopplæringsnemnda skal mellom anna fremje behov hos og synspunkt frå arbeidslivet overfor fylkeskommunane.

Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter § 4-8 er pliktig til å leggje fram for nemnda. Dette gjeld mellom anna saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av heile fag- og yrkesopplæringa. Yrkesopplæringsnemnda skal særleg

- fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
- vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
- vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa
- vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast
- vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast.

 

Siden er under oppdatering - fellesbilde av medlemmene legges inn her: X

 

 

Yrkesopplæringsnemndas ledelse:

 Bilde av Agnes Norgaard legges inn her: X

 

 

Leder Agnes Norgaard - LO (fra 2018)


Leder og nestleder utpekes for to år av gangen.


Sekretariatsfunksjonen ivaretas av politisk sekretariat, tlf  38 07 47 35 / 41 62 00 03

Representanter og vararepresentanter:


Agnes Norgaard (LO), leder - vara: Hildegunn Fardal (LO)

Fred Skagestad, nestleder  (NHO) - vara: Deanna Haslerud (NHO)

Dorrit Svenning (KS) - vara: Håvard Solum (NHO)

Alf Abrahamsen (YS) - vara: Synnøve H. Prebensen (YS)

Gunvor Birkeland (Sp) - vara: Janne Nystøl (KrF)

Randi Øverland (Ap) - vara: Karin Hodne (Ap)

Caroline Iglebæk (lærlingrepresentant)

Fredrik Aron Pedersen (lvara for ærlingrepresentanten med møte- og talerett)

 

  MØTEDATOER 2019:

16. januar

26. februar

26. mars

23. april

14. mai

20. august - AVLYST

17. september

15. oktober

5. november

6. november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Mjåland, Solfrid G., publisert 11. desember 2012 | Skriv ut siden