Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda fremgår av opplæringslovens § 12-4
Yrkesopplæringsnemnda skal mellom anna fremje behov hos og synspunkt frå arbeidslivet overfor fylkeskommunane.

Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter § 4-8 er pliktig til å leggje fram for nemnda. Dette gjeld mellom anna saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av heile fag- og yrkesopplæringa. Yrkesopplæringsnemnda skal særleg

- fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
- vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
- vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa
- vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast
- vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast.

 

Siden er under oppdatering - fellesbilde av medlemmene legges inn her: X

 

 

Yrkesopplæringsnemndas ledelse:

 Bilde av Agnes Norgaard legges inn her: X

 

 

Leder Agnes Norgaard - LO (fra 2018)


Leder og nestleder utpekes for to år av gangen.


Sekretariatsfunksjonen ivaretas av politisk sekretariat, tlf 38 07 47 35 / 41 62 00 03


Representanter og vararepresentanter:

Fred Skagestad, leder  (NHO) - vara: Deanna Haslerud (NHO)

Torbjørn Torblå (KS) - vara: Håvard Solum (NHO)

Agnes Norgaard (LO), nestleder - vara: Hildegunn Fardal (LO)

Birger Hermann Andersen (YS) - vara: Synnøve H. Prebensen (YS)

Gunvor Birkeland (Sp) - vara: Janne Nystøl (KrF)

Randi Øverland (Ap) - vara: Karin Hodne (Ap)

Sondre Austvik (lærlingrepresentant)

Adrian Alexandersen (lvara for ærlingrepresentanten med møte- og talerett)

 

MØTEDATOER 2018:

18.Januar (res.)

27. Februar

23. Mars

10. April

22. Mai

22. August (res.)

18. September

25. Oktober

13. November

 

Med forbehold om at møter avlyses dersom ingen eller få saker.  Se for øverig alltid opptatert møteplan på: www.vaf.no/politikk/møteplan 2018

 

 MØTEDATOER 2019:

16. januar

26. februar

26. mars

23. april

14. mai

20. august

17. september

15. oktober

6. november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Mjåland, Solfrid G., publisert 11. desember 2012 | Skriv ut siden