Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda fremgår av opplæringslovens § 12-4
Yrkesopplæringsnemnda skal mellom anna fremje behov hos og synspunkt frå arbeidslivet overfor fylkeskommunane.

Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak uttale seg i saker som fylkeskommunen etter § 4-8 er pliktig til å leggje fram for nemnda. Dette gjeld mellom anna saker om godkjenning av lærebedrifter og tap av godkjenning, og om fylkeskommunens kvalitetssystem for fag- og yrkesopplæringa.

Yrkesopplæringsnemnda skal arbeide for å heve kvaliteten av heile fag- og yrkesopplæringa. Yrkesopplæringsnemnda skal særleg

- fremje forslag til organisering, arbeidsmåtar og strategiar for å utvikle kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
- vurdere og uttale seg om rutinane i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten av fag- og yrkesopplæringa
- vurdere korleis partane i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og -sikring i fag- og yrkesopplæringa
- vurdere korleis samhandlinga mellom skolar og lærebedrifter kan betrast
- vurdere korleis kompetanseutvikling kan sikrast.

 

------------------------------------------------------

Fellesbilde av medlemmene legges inn her

------------------------------------------------------

 

Yrkesopplæringsnemndas ledelse:

 Yrkesopplæringsnemnda

Fred Skagestad (NHO) er lleder


Leder og nestleder utpekes for to år av gangen.


Sekretariatsfunksjonen ivaretas av politisk sekretariat, tlf 38 07 47 35 / 41 62 00 03


Representanter og vararepresentanter:

Fred Skagestad, leder  (NHO) - vara: Deanna Haslerud (NHO)

Torbjørn Torblå (KS) - vara: Håvard Solum (NHO)

Agnes Norgaard (LO), nestleder - vara: Hildegunn Fardal (LO)

Birger Hermann Andersen (YS) - vara: Synnøve H. Prebensen (YS)

Gunvor Birkeland (Sp) - vara: Janne Nystøl (KrF)

Randi Øverland (Ap) - vara: Karin Hodne (Ap)

Sondre Austvik (lærlingrepresentant)

Silje Navrestad (lærlingrepresentant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Mjåland, Solfrid G., publisert 11. desember 2012 | Skriv ut siden