Informasjonsmøter

Tor Peersen

Prosjektleder Tor Peersen har i løpet av året besøkt en rekke kommuner for å informere om Lyttevennprosjektet i Vest-Agder, bla Tønsberg, Skien, Sørumsand og Jølster

Vellykket besøk i Jølster

Skei Hotel I Joelster

Den 13. november 2013 inviterte fylkeseldrerådet i Sogn- og Fjordane til konferanse på Skei Hotell i Jølster for bl.a. å sette fokus på prosjekt lyttevenn. Inviterte foredragsholdere var lyttevennkoordinator Tor Peersen fra Vest-Agder fylkeskommune og filmprodusent Bjørn Fredheim, Focus Film as

Inviterte deltakere var kommunale eldrerådsmedlemmer, kommunale skole- og kulturutvalg og lokale pensjonistforeninger etc. Interessen for prosjektet var stor. Tor Pedersen fortale om etableringen av Lyttevennprosjektet, arbeidsmetoder og arbeidet med å engasjere nye Lyttevenner.

Bjørn Fredheim orienterte om arbeidet med lyttevennfilmen og møtene med både barn og Lyttevenner. Filmen ble (etter en del tekniske utfordringer :-) ) vist og fikk svært gode tilbakemeldinger.

Fra Seminar I Joelster

Det ble også, fra tilhørerne, orientert om lokale prosjekter i regi av pensjonister som viser at det allerede foregår mye bra i forhold til engasjement i skolesammenheng.

Foredragsholderne reiste fra Skei Hotell med inntrykk av at lyttevennprosjektet vil bli etablert i mange kommuner i Sogn- og Fjordane i 2014, og både Peersen og Fredheim var nok ganske enige om at det er lang vei fra Kristiansand til Jølster, og tilbake igjen på en dag.

LYTTEVENNSEMINARET 2013.

Arne Karlsen Og Tor Peersen

På seminaret den 11. oktober 2013 (på UiA) ble selve drivkraften bak Lyttevennprosjektet, Tor Peersen, hedret. Kontorsjef, Arne Karlsen, ved Vest-Agder fylkeskommune fremholdt Peersens store engasjement og drivkraft i opprettelsen og driften av prosjektet.

Trykk her:

/aktuelt/drivkraften-bak-lyttevenn-prosjektet-hedret/

http://www.uia.no/portaler/aktuelt/nyhetsarkivet/lyttevenn

..og som en liten kuriositet gjør vi oppmerksom på at det finnes mange som setter pris på å bli lest for :-)

Hund

http://www.nrk.no/sorlandet/hunden-molly-fikk-frivillighetspris-1.11332372

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2015 | Skriv ut siden