En gjennomgang av tema sett fra lyttevenners erfaringer, men også hvordan lyttevennprosjektet er organisert og gjennomføres i Vennesla kommune
(Presentasjon på lyttevennkonferanse 14.03.2018 v/Gudmund Sagen, Lyttevenn).

Lyttevenner på skolene:

 • Det er viktig at skolen tenker gjennom at de lyttevennene som kommer, har forventninger om at de skal dekke et behov for skolen.

  Da er det ikke opp til tilfeldighetene hvordan de blir tatt imot.

 • Enkelte år har der vært møter på Frivilligsentralen før semesteret starter.  Der blir det informert om det å være lyttevenn.

  Birte Simonsen (tidligere Dekan fra universitetet i Agder) har vært tilstede på to samlinger og inspirert med faglig kompetanse.

  Rektorene har satt pris på disse samlingene.  De blir kjent med lyttevennene, og man får i fellesskap organisert gruppene på skolene.

 • Dette gjør til at alle får den gode følelsen, og at vi er sammen om dette, til beste for elevene.  Hensikten er jo at elevene skal bli tryggere og bedre på å mestre lesing.

 • Lyttevennene gir også informasjon om sine erfaringer til representantene for skolene.

 • Rektorene har en nøkkelrolle for at ting skal fungere.

 • Vi er kjent med at ting gjøres forskjellig på skolene og derfor hører vi også noe om frustrasjon blant lyttevennene.

 • Flere lyttevenner vet for lite om hva det innebærer å være lyttevenn.  Det burde være en overordnet plan som gjelder for alle kommuner/skoler, og alle parter ville være fortrolige med et ensartet opplegg.

 • Ved oppstart av semester er det viktig at skolen på første dag sammen med lyttevennene har en samling.  Da hilser lyttevennene på klassens lærer som gir informasjon om hvilken klasse lyttevennene skal lese med og litt informasjon om elevene.  Det være seg nivå på lesing eller andre problemstillinger som kan være nyttig for lyttevennen å være kjent med.

  Som lyttevenn blir det også naturlig å være åpen for den gode samtalen.  Av og til kan det den dagen være vel så viktig for eleven for å snakke litt, fremfor å lese.  Behovene er forskjellige og erfaring viser seg at det blir god relasjon mellom elev og lyttevenn.

 • Den første time i felles samling i klasserommet presenterer lyttevennene seg for elevene.  Læreren har da i forkant snakket med elevene om hvorfor lyttevenenne er der, og hvor viktig dette er for den enkelte elev. Erfaringen er at elevene synes lyttevenner er gøy.

 • Læreren må forberede en mappe til hver lyttevenn.  Den er til å ha notisbok og blyant i.  Her skrives kommentarer om eleven fra lyttevenn til læreren.  Læreren lager grupper på et ark til hver lyttevenn.  På arket er det da er bilde av elev og navn.  Det er viktig for lyttevennene når de skal holde orden på rekkefølgen når eleven kommer til lyttevennen.

  Da blir det også lettere med hukommelsen for lyttevennen, som fortere husker navn og ansikt på elevene.  Det er stas for eleven å bli gjenkjent av lyttevennen på butikken.

 • Skolen må sørge for at lyttevennene får et rom til å sitte i.  Det er ikke godt nok å bli henvist til ganga.  Da har ikke skolen forstått alvoret og heller ikke sett mulighetene.   

 • Det bør også være en evaluering med lærer om hvordan den enkelte elev har utviklet seg ved avslutning av semesteret.

   Hvordan få tak i nye lyttevenner?

  I Vennesla får rektorene med seg brosjyre om lyttevenner fra møter i Frivilligsentralen.  Disse legges i ranselen til elevene slik at budskapet blir spredd.  Det har vært vellykket.

  Et annet knep kan være at det gjøres en henvendelse til skolen om det årskullet som dette året blir pensjonister.  Få ut navnelister på disse, ta kontakt.                                   

  Ta evt. kontakt med Frivilligsentralen i din kommune for å høre om lyttevenn er noe de er engasjert i eller kunne tenke seg å engasjere seg i. 

  Lyttevenn + elev= Vinn Vinn

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. januar 2019 | Skriv ut siden