Ideen om lesevenner/lyttevenner i skolen ble presentert under landskonferansen for fylkeseldreråd i Bodø i juni 2008. Prosjektet var utviklet i et samarbeid mellom. Nordland fylkeseldreråd og Høgskolen i Nordland etter en ide` hentet fra England.

Vest-Agder fylkeseldreråds sekretær fikk til oppgave å fremme forslag til prosjektbeskrivelse for tilsvarende i Vest-Agder.

Prosjektbeskrivelsen ble presentert på fylkeseldrerådets høstkonferanse den 15. oktober 2008. Prøveprosjektet med kommunene Vennesla, Kristiansand og Farsund som deltakere ble iverksatt i juni 2009. Ordinær drift kom i gang fra 27. mars 2010.

Norge har i dag ca 400 000 ”eldre” i aldersgruppen 67-80 år. De fleste av dem kan lese rimelig bra. Det er like mange barn i aldersgruppa 6-12 år (ca. 400 000). Disse barna er klare for å lære å lese. Mange barn, ikke minst i Norge, sliter med leseforståelsen.

Prosjektet ble i startfasen omtalt som Lesevennprosjeketet. Vi vil i fortsettelsen omtale prosjektet som Lyttevennprosjektet i Vest-Agder. Årsaken er at enkelte pensjonister som er potensielle (lesevenner) Lyttevenner vegrer seg for å ta del ettersom de tror at de må lese for elevene. En Lyttevenn skal kun lytte til elevenes lesing og forklare vanskelige ord og sammenhenger som elevene ikke forstår. Lyttevennene er gjerne pensjonister som har tid til overs og som trives i selskap med barn.

Målgruppen er elever i 2. og 3. klasse, 7 – 9 år. Eleven leser i ca. 6 - 8 minutter fra en på forhånd valgt tekst. Det er gjerne tre Lyttevenner pr. klasse. Lesingen foregår vanligvis i et tilstøtende rom til klasserommet hvor Lyttevenn og elev ikke forstyrres.

Pr. 31. desember 2010 ”arbeider” 86 lyttevenner fordelt på 18 skoler i Vest-Agder. Tallet for 2013 er ca.200 Lyttevenner. Fra flere av kommunenes eldreråd eller skolefaglige rådgiver er uttalt at Lyttevennprosjektet skal introduseres ved alle skolene.

Prosjektledelsen har samarbeidet med skoledirektøren i Vest-Agder, universitetet i Agder, frivilligsentralene og kommunenes eldreråd ved utviklingen av lyttevennprosjektet.

Prosjektet er i ferd med å bli eksportert til Aust-Agder fylkeskommune (2012). Andre fylkeskommuner har meldt sin interesse. Prosjektet legges merke til også i fora utenfor kommunesektoren.

Prosjekt lyttevenn bidrar til å følge opp målene i Regionplan Agder 2020.

 

av Marion Erichsen, publisert 4. mai 2017 | Skriv ut siden