Enkelte møter er satt opp som "reserve". Disse utgår dersom det er for få saker til behandling.

 

1. halvår 2016

 

 

 

Jan.

 

Feb.

 

Mars

 

April

 

Mai

 

Juni

Fylkestinget

 

18.-19.

 

26.-27.

 

21.-22.

Fylkesutvalget

19.

2.

15.

12.

10.

7.-8.

Hovedutvalg for kultur og utdanning

26.(res.)

 

8.

5.

3.31.

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og   miljø

27.

 

9.

6.

4.31.

 

Administrasjonsutvalget

19.

 

 

12.

10.

7.-8.

Forhandlingsutvalget

19.

 

 

 

10.

 

Yrkesopplæringsnemnda

29.

 

30.

28.

26.

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

 

3.

 

26.

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

29.

10.

 

11.

12.*

2.

Råd for mennesker med nedsatt   funksjonsevne i Vest-Agder

29.

 

10.

04. 29.

 

6.

Kontrollutvalget

26.

 

15.

11.

31.

 

ATP-utvalget

 

 

18.

22. (res)

 

24.

Felles møte mellom fylkestingene i   V-A-F og A-A-F

 

18.-19.

 

 

 

 

Mulig felles møte mellom   fylkesutvalgene i

V-A-F og A-A-F

 

 

 

12.

 

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

14.

 

 

Ungdommens fylkesutvalg

29.-30.

 

10.

25.

 

2.

 

*Vårkonferanse

 

2.   halvår 2016

 

 

Aug.

 

Sept.

 

Okt.

 

Nov.

 

Des.

Fylkestinget

 

 

25.-26.

 

13.-14.

Fylkesutvalget

30.

13.

11.

8.

29.-30.

20.(res.)

Hovedutvalg for kultur og utdanning

 

6.

27. Utgår

 4.

Ekstraord. møte

1.22.

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og   miljø

 

7.28.

19.(res.)

23.

7. Utgår

Administrasjonsutvalget

30.Utgår

 

11.

29.-30.

 

Forhandlingsutvalget

30.Utgår

 

11.

29.-30.

 

Yrkesopplæringsnemnda

 

02. 20.Utgår

29.

 27. Utgår

17.

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

29.

 

24.

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

 

15.*

12.Utgår

13.

28.

 

Råd for mennesker med nedsatt   funksjonsevne i Vest-Agder

 

22.

 

24.Utgår

 5.

Kontrollutvalget

 

27.

 

1.

6.

ATP-utvalget

 

16. (res)

 

18.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

5.-6.

Ungdommens fylkesutvalg

 

8.

21.-23.

24.

 

 

* Fellesmøte Aust-Agder fylkeseldreråd

 

 

av Mjåland, Solfrid G., publisert 26. november 2015 | Skriv ut siden