Enkelte møter er satt opp som "reserve". Disse utgår dersom det er for få saker til behandling
.!obs1. halvår 2017

 

 

 

Januar

 

Februar

 

Mars

 

April

 

Mai

 

Juni

Fylkestinget

 

14.-15.

 

25.-26.

 

19.-20.

Fylkesutvalget

31.

 

7.

4.

9.

6.-7.

Hovedutvalg for kultur og utdanning

24.(res.)

28. Avlyst.

28.

18. obs! Ny dato

30.

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

25.

 

1.

29.

 

3.Avlyst

31.

14.(res.)

Administrasjonsutvalget

 

 

7. Avlyst.

 4. Eks. ord. møte

 

6.

Forhandlingsutvalget

 

 

 

 

 

6.

Fylkesvalgstyret

 

 

7.

 

9.

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

15.

 

Ungdommens fylkesutvalg

20.-21.

27.

27.

25. (res.)

 

12.

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

 

9.

 

4.

 

Yrkesopplæringsnemnda

18.

17.Avlyst.

23.

6.obs! Ny dato

23.

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

17.

 

21.

20.

Vårkonferanse

16.

(res.)

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

20.

 

27.

19.

15.

 

Kontrollutvalget

24.

 

7.

3.

30.

 

ATP-utvalget

 

 

17.

21.(res.) Avlyst

 

16.

Mulig felles møte mellom fylkestingene i A-A-F og V-A-F

 

14.-15.

 

 

 

 21.

 

  

2. halvår 2017

 

 

 

August

 

September

 

Oktober

 

November

 

Desember

Fylkestinget

 

 

24.-25.

 

12.-13.

Fylkesutvalget

 

5.

25. Avlyst.

10.

7.

28.-29.

19.(res.)

Hovedutvalg for kultur og utdanning

29.

26.

31.Avlyst

21.

5.(res.) Avlyst

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

30.

27.

 

1.(res.)

22.

6.

Administrasjonsutvalget

 

 

 10.

28.

 

Forhandlingsutvalget

 

5.

 

28.

 

Fylkesvalgstyret

 

25.

 

 

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

7.-8.

Ungdommens fylkesutvalg

28.

 

20.-22.

20.

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

21.

 

30.

 

Yrkesopplæringsnemnda

24.

21.

26.

16.

30.

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

22.

19.

19.

14.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

17.

7.

17.

28.

 

Kontrollutvalget

 

19.

31.

 

6.

ATP-utvalget

 

15.(res.)

 

10.

15.

 

 

 

 

 

av Mjåland, Solfrid G., publisert 5. desember 2016 | Skriv ut siden