Enkelte møter er satt opp som "reserve". Disse utgår dersom det er for få saker til behandling.
 

 

 

 

OBS! 1.halvår 2018

 

 

 

 

Januar

 

Februar

 

Mars

 

April

 

Mai

 

Juni

Fylkestinget

 

13.-14.

 

24.-25.

 

19.-20.

Fylkesutvalget

30.

 

13.

9.

8.

5.-6.

Hovedutvalg for kultur og utdanning

25.

 

6.

5./17.

29.

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

24.

 

7.

 4.

30.

 

13.(res.)

Administrasjonsutvalget

 30.

 

 

 9.

 

5.

Forhandlingsutvalget

 30.

 

 

 

 8.

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

 

 18.

Ungdommens fylkesutvalg

19.-20.

 

5.

 

 28.

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

 8.

 

 26.

 

 

Yrkesopplæringsnemnda

18.(res.)

AVLYST

27.

23.

10.

22.

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

24.

 

1.

12.

 

24.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

22.(res.)

 12.

2.

AVLYST

18.

25.

 

Kontrollutvalget

 

 12.

6.

9.

 

 5.

ATP-utvalget

 

 

16.

 

 

16.

Fellesnemd

29.

 

12.

 

 

4.

Mulig felles møte mellom fylkestingene i A-A-F og V-A-F

 

13.-14.

 

 

 

 15.

 

2. halvår 2018

 

 

 

August

 

September

 

Oktober

 

November

 

Desember

 

Fylkestinget

 

 

 23.-24.

 

 11.-12.

 

Fylkesutvalget

 

4.

9.

6./27.-28.

 

 

Hovedutvalg for kultur og utdanning

28.

25.

30. Utgår

20.

 Eks. ordinært møte

10.

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

29.

26.

31.

21.

19.(res.)

 

Administrasjonsutvalget

 

 

9.

 

 

 

Forhandlingsutvalget

 

4.

 

6.

 

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

3.-4.

 

Ungdommens fylkesutvalg

27.

 

26.

19.(res.)

 

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

27.

 

29.

 

 

Yrkesopplæringsnemnda

22.(res.)

18.

AVLYST

25.

AVLYST

13.

 

 10.

Ekstraordinært

Vest-Agder fylkeseldreråd

16.

20.

AVLYST

26.

14.

Endret fra 15.

 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

21.(res)

24.

29.

19.

 

 

Kontrollutvalget

 

17. (endret fra 18.)

29.

 

4.

 

ATP-utvalget

 

14.(res.)

 

9.

14.

 

Fellesnemd

 

3.

8.

 

3.

 

Mulig felles møte mellom fylkestingene i A-A-F og V-A-F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Mjåland, Solfrid G., publisert 5. desember 2016 | Skriv ut siden