Enkelte møter er satt opp som "reserve". Disse utgår dersom det er for få saker til behandling.




 

 

 

 

OBS! 1.halvår 2018

 

 

 

 

Januar

 

Februar

 

Mars

 

April

 

Mai

 

Juni

Fylkestinget

 

13.-14.

 

24.-25.

 

19.-20.

Fylkesutvalget

30.

 

13.

9.

8.

5.-6.

Hovedutvalg for kultur og utdanning

25.

 

6.

5./17.

29.

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

24.

 

7.

 4.

30.

 

13.(res.)

Administrasjonsutvalget

 30.

 

 

 9.

 

5.

Forhandlingsutvalget

 30.

 

 

 

 8.

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

 

 18.

Ungdommens fylkesutvalg

19.-20.

 

5.

 

 28.

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

 8.

 

 26.

 

 

Yrkesopplæringsnemnda

18.(res.)

AVLYST

27.

23.

10.

22.

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

24.

 

1.

12.

 

24.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

22.(res.)

 12.

2.

AVLYST

18.

25.

 

Kontrollutvalget

 

 12.

6.

9.

 

 5.

ATP-utvalget

 

 

16.

 

 

16.

Fellesnemd

29.

 

12.

 

 

4.

Mulig felles møte mellom fylkestingene i A-A-F og V-A-F

 

13.-14.

 

 

 

 15.

 

2. halvår 2018

 

 

 

August

 

September

 

Oktober

 

November

 

Desember

 

Fylkestinget

 

 

 23.-24.

 

 11.-12.

 

Fylkesutvalget

 

4.

9.

6./27.-28.

 

 

Hovedutvalg for kultur og utdanning

28.

25.

30. Utgår

20.

 

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

29.

26.

31.

21.

19.(res.)

 

Administrasjonsutvalget

 

 

9.

 

 

 

Forhandlingsutvalget

 

4.

 

6.

 

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

3.-4.

 

Ungdommens fylkesutvalg

27.

 

26.

19.(res.)

 

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

27.

 

29.

 

 

Yrkesopplæringsnemnda

22.(res.)

18.

AVLYST

25.

AVLYST

13.

 

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

16.

20.

AVLYST

26.

14.

Endret fra 15.

 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

21.(res)

24.

29.

19.

 

 

Kontrollutvalget

 

17. (endret fra 18.)

29.

 

4.

 

ATP-utvalget

 

14.(res.)

 

9.

14.

 

Fellesnemd

 

3.

8.

 

3.

 

Mulig felles møte mellom fylkestingene i A-A-F og V-A-F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Mjåland, Solfrid G., publisert 5. desember 2016 | Skriv ut siden