Møteplanen er satt opp med forbehold om at det er saker til behandling.

 

Møteplan 2019

obs! 1. halvår

 

 

 

Januar

 

Februar

 

Mars

 

April

 

Mai

 

Juni

Fylkestinget

 

12.-13.

 

29.-30.

 

18.-19.

Fylkesutvalget

29.

 

12.

9.

7.

4. 25.

Hovedutvalg for kultur og utdanning

23.

 

5. Utgår

2. 24.

21.

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

24.

 

6.

3.

22.

12.

Administrasjonsutvalget

29.

 

 

9.

 

4.

Forhandlingsutvalget

29.

 

 

 

7.

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

8.

 

Ungdommens fylkesutvalg

18.-19.

4.

4.

1.

 

11.

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

 

19.

 

28.

 

Yrkesopplæringsnemnda

16.

26. Utgår

26.

23.

14.

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

22.

 

21.

 

9.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

 

15.

 

 

19.

 

 

15.

 

Kontrollutvalget

28.

26.

 

8.

28.

 

ATP-utvalget

 

1.

 

12.

 

14.

Fylkesvalgstyret

 

 

 

 

27.

 

Mulig felles møte mellom fylkestingene i A-A-F og V-A-F

 

12.-13.

 

 

 

 

Fellesnemnd

 

6.

7.

1.

23.

24.

PSU

30.

27.

27.

 

15.

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteplan 2019

2. halvår

 

 

 

August

 

September

 

Oktober

 

November

 

Desember

Fylkestinget

 

 

22.

 

 17.

Fylkesutvalget

 

3.

8.

5.

3.

Hovedutvalg for kultur og utdanning

27.

24.

29. Utgår

19. flyttes til 20.

 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

28.

25.

30.

20.

 

Administrasjonsutvalget

 

 

8.

 

3.

Forhandlingsutvalget

 

3.

 

5.

 

Ungdommens fylkesting

 

 

 

 

16.

Ungdommens fylkesutvalg

26.

23.

28.

18.

 

Hovedarbeidsmiljøutvalget

 

26.

 

26.

 

Yrkesopplæringsnemnda

20. Avlyst

17.

15. Avlyst

6. Avlyst

29. Ny dato!

 

Vest-Agder fylkeseldreråd

 

12.

10. Avlyst

 

10.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i

Vest-Agder

 

19. Avlyst

25. Ny dato!

17.

14.

 

Kontrollutvalget

 

17.

15.

 

11.

ATP-utvalget

 

27. reserve

 

8.

13.

Fellesnemnd

 

20.

 

 

 

PSU

 

16.

 

 

 

Agder fylkesting

 

 

23.-24.

 

18.

Agder fylkesutvalg

 

 

 

21.

 4.

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

 

 

 

11.

 

Hovedutvalg for plan og samferdsel

 

 

 

12.

 

Hovedutvalg for næring, klima og miljø

 

 

 

13.

 

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

 

 

 

14.

 

 

 

 

av Mjåland, Solfrid G., publisert 14. november 2018 | Skriv ut siden