Fylkesordfører Terje Damman, uavhengig

Leder av fylkesutvalget

Tel: 905 19 670

Terje.damman@vaf.no

Marnaveien 24, 4517 Mandal

 Terje -Damman

Sally Huseth Vennesland, Høyre

Medlem av fylkesutvalget, gruppeleder H

Tel: 958 14 538

Sally.vennesland@politiker.vaf.no

Erlevegen 22, 4700 Vennesla

 Sally -Huseth -Vennesland

Mathias Bernander, Høyre

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 901 17 176

Mathias.bernander@politiker.vaf.no

Bamse Brakars vei 156, 4638 Kristiansand

 Mathias -Bernander

Benedichte Limmesand Hellestøl, Høyre

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 958 70 162

Benedichte.limmesand@politiker.vaf.no

Lyngfjellveien 1, 4580 Lyngdal

 Benedicte -Limmesand -Hellestø

Harald Fauskanger Andersen, Høyre

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 908 91 117

hafa@getmail.no

Broveien 18, 4620 Kristiansand

 Harald -Fauskanger -Andersen

Ine Kristine Gundersen Haave, Høyre

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning

Tel: 992 39 212

Inekristinegundersen.haave@politiker.vaf.no

Johan Øydegardsvei 29, 4632 Kristiansand

 Ine -Kristine -G-Haave

Gro Boge Aasheim, Høyre

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning

Tel: 918 40 775

GroBoge.Aasheim@politiker.vaf.no

Eikerapsvegen 470, 4544 Fossdal

 Gro -Boge -Aasheim

Steffen Aamodt, Høyre

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning

Tel: 988 48 428

steffen@aamodtvvs.no

Vedderheia 250, 4640 Søgne

 Steffen -Aamodt

Gunvor Birkeland, Senterpartiet

Medlem av fylkesutvalget, gruppeleder Sp

Tel: 952 47 542

Gubi1@vaf.no

Tronstadvegen 672, 4645 Nodeland

 Gunvor -Birkeland

Sigmund Oksefjell, Senterpartiet

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 970 98 507

Sigmund.oksefjell@politiker.vaf.no

Oksefjell, 4480 Kvinesdal

 Sigmund -Oksefjell

Christian Eikeland, Fremskrittspartiet

Leder av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Medlem i fylkesutvalget

Tel: 995 63 219

Christian.eikeland@politiker.vaf.no

Krossnesveien 10, 4640 Søgne

 Christian -Eikeland

Anju Choudhary Manneråk, Fremskrittspartiet

Medlem av fylkestinget

Tel: 45230479

ach@politiker.vaf.no

Brendebakke 35, 4532 Øyslebø

 Anju -C-Manneråk

Steinar Bergstøl Andersen, Fremskrittspartiet

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning, gruppeleder FrP

Tel: 900 73 291

Steinarbergstol.andersen@politiker.vaf.no

Kronprinsensgate 44 b, 4614 Kristiansand

 Vidar -Sveinung -Kleppe

Ingrid Merethe Williamsen, Fremskrittspartiet

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 971 15 233

ingrid.williamsen@vabb.no

 

Kirkegaten 27, 4550 Farsund

 Ingrid Williamsen

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen, Kristelig Folkeparti

Medlem av fylkesutvalget

Tel: 990 34 785

Tore.askildsen@vaf.no

Lord Salvesens gate 19, 4514 Mandal

 Tore -Askildsen

Anne Margaret Timenes, Kristelig Folkeparti

Leder av Hovedutvalg for kultur og utdanning

Tel: 976 29 934

Annemargaret.timenes@politiker.vaf.no

Timenesveien 38, 4621 Kristiansand

 Anne -Magrete -Timenes

Rune Andre Sørtveit Frustøl, Kristelig Folkeparti

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning, gruppeleder KrF

Tel: 994 97 762

Runeandresortveit.frustol@politiker.vaf.no

Kjerrheia 11, 4621 Kristiansand

 Rune -Andre -S-Frustøl

Janne Nystøl, Kristelig Folkeparti

Medlem av fylkesutvalget

Tel: 978 69 247

Jasp1@vaf.no

Tjørveveien 5, 4563 Borhaug

 Janne -Nystøl

Per Sveinung Stordrange, Kristelig Folkeparti

Leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tel: 416 19 119

Persveinung.stordrange@politiker.vaf.no

Stordrange 17, 4400 Flekkefjord

 Per -Sveinung -Stordrange

Oddlaug Hesland Tjomsland, Kristelig Folkeparti

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 911 70 541

oht@politiker.vaf.no

Kaddan, 4534 Marnadal

 Oddlaug -Hesland -Tjomsland

Morten Ekeland, Sosialistisk Venstreparti

Medlem av fylkesutvalget, gruppeleder SV

Tel: 414 48 902

Morten.ekeland@sv.no

Kirkemurgata 5, 4517 Mandal

 Morten -Ekeland

Vidar Sveinung Kleppe, Demokratene i Norge

Leder av Kontrollutvalget, gruppeleder Dem

Tel: 930 63 629

vidarkleppe@yahoo.no

Mesanveien 42 a, 4624 Kristiansand

 Steinar -B-Andersen

Birte Simonsen, Miljøpartiet de grønne

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø, gruppeleder MDG

Tel: 918 54 474

bisi@politiker.vaf.no

Fergefjellet 4, 4614 Kristiansand

 Birte -Simonsen

Stein Inge Dahn, Venstre

Medlem av fylkesutvalget

Tel: 951 90 582

steininge@venstre.no

Ytre Sandgate 25 d, 4514 Mandal

 Stein -Inge -Dahn

Beate Marie Johnsen, Venstre

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning, gruppeleder V

Tel: 907 79 214

Bejo0212@gmail.com

Nesheim, 4560 Vanse

 Beate -Marie -Johnsen

Randi Olaug Øverland, Arbeiderpartiet

Medlem av fylkesutvalget, gruppeleder Ap

Tel: 995 41 925

Randiolaug.overland@politiker.vaf.no

Kjellevikstien 18, 4637 Kristiansand

 Randi -Olaug -Øverland

Nils Harald Rennestraum, Abeiderpartiet

Medlem av fylkesutvalget

Tel: 480 53 827

Nilsharald.rennestraum@politiker.vaf.no

Industrivegen 20, 4484 Øyestranda

 Nils -Harald -Rennestraum

Anne Aglen Bystadhagen, Arbeiderpartiet

Medlem av fylkesutvalget

Tel: 481 45 422

Anne.bystadhagen@politiker.vaf.no

Frydenlundveien 4, 4400 Flekkefjord

 Anne -Aglen -Bystadhagen

Even Tronstad Sagebakken, Arbeiderpartiet

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 952 58 096

Events77@outlook.com

Neseveien 21, 4514 Mandal

 Even -Tronstad -Sagebakken

Karin Hodne, Arbeiderpartiet

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning

Tel: 906 25 928

Karin.Hodne@politiker.vaf.no

Lerkevegen 6, 4700 Vennesla

 Kari -Hodne

Kai Steffen Østensen, Arbeiderpartiet

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning

Tel: 454 14 793

Kaisteffen.ostensen@politiker.vaf.no

Dronningens gate 27, 4610 Kristiansand

 Kai -Steffen -Østensen

Reidunn Gøthesen Scherpf, Arbeiderpartiet

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 907 54 018

reidunn.scherpf@gmail.com

Søvigveien 5

4640 Søgne

 

 

 

   Reidun -gøthesen -cherpf

Helge Stapnes, Arbeiderpartiet

Medlem av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Tel: 909 63 800

hstapnes@online.no

Skinnarsmoen 26 b, 4645 Nodeland

 Helge -Stapnes

 

 

Fredrik Jensen, Arbeiderpartiet

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning

Tel: 920 54 439

fredrjensen@gmail.com

Granittveien 2, 4656 Kristiansand

 Fredrik -Jensen

Line Strisland

Medlem av Hovedutvalg for kultur og utdanning

Tel: 911 14 080

lstrisland@yahoo.com.sg

Hellemoen 2, 4525 Konsmo

 

 

 

Line Strisland

av Knutsen, Steinar, publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden