SAM Utvalget I Perioden 2015 2019

Hovedutvalgets oppgaver og ansvarsområder:

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har 11 medlemmer som er valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Hovedutvalget har ansvar for veier, transport, trafikksikkerhet, miljøvern, vilt/innlandsfiske, klima, naturressurser, friluftsliv og arealplan-/kommuneplanarbeid, innen rammen av fylkestingets delegasjon. Større plan og økonomisaker skal alltid forelegges fylkestinget til endelig avgjørelse.

iGisle Meininger Saudland

Hovedutvalgets ledelse:

Leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø er Gisle Meininger Saudland (FrP) fra Flekkefjord  kommune.

Mobiltelefon: 905 27 394
E-post:gislemeininger.saudland@politiker.vaf.no

Nestleder er Harald Fauskanger Andersen (H), Kristiansand

Mobiltelefon: 908 91 117
E-post: hfa@politiker.vaf.no

 
Sekretariat:

Politisk sekretariat er sekretariat for hovedutvalget,med Cameron Halvorsen som hovedansvarlig.

Tlf.  38 07 46 12.
E-post: Cameron.Halvorsen@vaf.no

 

Representanter og vararepresentanter:
 
Høyre:
Representanter: Harald Fauskanger Andersen, Benedicte Limmesand Hellestøl, Mathias Bernander
Vararepresentanter: Hanna Benedicte T. Dybesland, Ånen Werdal, Hans Otto Lund, Roy Fardal, Sigrid Tufteland
 
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti:
Representanter: Janne Karin Nesheim (Ap) ( I permisjon fra 26.10.16), Even Tronstad Sagebakken (Ap), Helge Stapnes (Ap), Birte Simonsen (MDG), Reidun Gøthesen Scherpf fra 26.10.16 under Janne Karin Nesheims permisjon)
Vararepresentanter: David Anand Goksem (Ap), Tor Aurebekk (SV), Anne Bente Birkeland (Ap), Knut Helge Thompsen (MDG), nger Knobel Eikeland (Ap), Anna Despard Asgard
Kristelig folkeparti:

Representant:  Oddlaug Hesland Tjomsland
Vararepresentanter: Johan Fredric Key Berntsen, Janne Nystøl, Jørg Magne Hadland
 
Fremskrittspartiet:

Representanter: Gisle Meininger Saudland, Anju Chaudhary Manneråk
 Vararepresentanter: Alexander Etsy Jensen, Ingrid Merethe Williamsen, Alf Erik Bergstøl Andersen, Sissel Andersen, Robin Bårdsen
 
Senterpartiet:
Representant: Sigmund Oksefjell
Vararepresentanter: Thor Jørgen Tjørhom, Kari Røynlid, Eirin Stave Anderssen
 
 
 

 

av admin, publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden