Fylkeskommunen har ansvar for noe av tilretteleggingen for valg, og for kontroll med valggjennomføringen i kommunene. Fylkeskommunen sørger for at det blir trykket opp stemmesedler til stortingsvalg og fylkestingsvalg og distribuerer disse til kommuner og partier/grupper som stiller liste ved valget. Stemmesedlene sendes også til videregående skoler til bruk ved skolenes prøvevalg. Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven, og godkjenner partiers og gruppers forslag til valglister (senest 1. juni i valgåret).


Valgansvarlig og kontaktperson i Vest-Agder fylkeskommune:
Steinar Knutsen, tlf 38 07 45 19/916 85 861

Valgmedarbeider:
Solfrid G. Mjåland, tlf 38 07 46 14/913 05 110


Fylkeskommunens besøksadresse er:
Tordenskjoldsgate 65
4614 Kristiansand

Postadressen er:
Vest-Agder fylkeskommune
Fylkesvalgstyret
Postboks 517 Lund

4605 KRISTIANSAND

av Steinar Knutsen, publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden