Valgdagen for stortingsvalget 2017 er mandag 11. september 2017. Listeforslag til stortingsvalget i Vest-Agder skal leveres til Vest-Agder fylkeskommune innen fredag 31. mars kl 12. Listeforslaget anses innlevert når det er kommet inn til fylkeskommunen. Det er ikke tilstrekkelig at det er poststemplet innen fristen.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om valg finner du her:   valg.no 

Fylkesvalgstyret:
Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven (åpner ny side), og godkjenner partiers / gruppers forslag til valglister. Fylkesvalgstyret sørger for trykking av stemmesedler til fylkestingsvalg og stortingsvalg, og distribuerer disse til kommuner og partier / grupper som stiller liste ved valget. Fylkesvalgstyret kontrollerer gjennomføringen av fylkestingsvalg og stortingsvalg i kommunene, og foretar endelig valgoppgjør ved fylkestingsvalg. Fylkesvalgstyret fordeler distriktsmandatene ved stortingsvalg.

Postadresse:
Vest-Agderfylkeskommune v/ fylkesvalgstyret,
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

 

Mottatte valglister finner du ved å klikke på lenken under:
Mottatte valglister

 

 

av Knutsen, Steinar, publisert 3. mars 2017 | Skriv ut siden