Tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket og tilbyr alle typer tannbehandling til barn, ungdom og voksne.

Tannhelsetjenesten i Vest-Agder skal sørge for tannhelsetjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. For enkelte prioriterte grupper er tannbehandlingen gratis, herunder barn ut det året de fyller 18 år.

I tillegg til vanlig behandling har tannhelsetjenesten ansvar for å fremme god tannhelse i befolkningen og jobber derfor med å spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen.

Vi driver 13 tannklinikker, som alle er innredet og utstyrt for å yte tannbehandling av høy kvalitet. Tannhelsetjenesten har om lag 130 ansatte fordelt på tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Hver klinikk ledes av en klinikkleder.

Tannhelseplan 2013-2016 gir en nærmere beskrivelse av virksomheten.
(Etter vedtak av planen i 2013 er det senere fremkommet informasjon som vi vil informere om: Opplysningene i siste setning i punkt 3.7 er udokumenterte)

Kontakt tannhelsetjenesten


Tannklinikkene:
Se den enkelte klinikk for telefonnummer og e-postadresse.

Timebestilling:
Kontakt den aktuelle tannklinikk. 

Administrasjon:

38 07 45 00

tannhelse@vaf.no

 


Populære snarveier