Tjenester

Fylkeskommunen er en betydelig leverandør av offentlige tjenester som samtlige innbyggere benytter og har nytte av gjennom hele livet. Innholdet i tjenestene er i stor grad fastsatt i lover og regelverk og i tråd med planer, handlingsrom og økonomiske rammer som fastsettes av sentrale nasjonale myndigheter og fylkeskommunens egne politiske organer. Her kan du finne kunnskap, informasjon og redegjørelser for hva som tilbys og hvordan du går frem for å få kontakt med den fylkeskommunale virksomhet du måtte ha ønske om eller behov for.