Utgraving i Domkirkekjelleren

Fylkeskonservatoren driver forvaltning og utviklingsarbeid innenfor kulturminnesektoren. Kulturarv 2020 omhandler de satsingsområder innenfor kulturarv som er prioritert hos Fylkeskonservatoren i årene som kommer.

Strategien, som ble er vedtatt i fylkestinget i april 2014, skal sikre at Vest-Agders kulturarv blir tatt vare på, formidlet og brukt på en effektiv og god måte. Hovedgrepet er å styrke museenes kjernevirksomheter og sørge for bedre lokal forankring gjennom samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner.
 
Fylkeskommunen vil styrke sitt arbeid med kulturarven med basis i kjerneverdiene samarbeid - kompetanse – folkestyre. Vi skal være et sted der forvaltning, formidling og utvikling går hånd i hånd. Åpenhet for ny teknologi, nye samarbeidsformer og formidlingsarenaer er en forutsetning for et effektivt og faglig fundert kulturminnevern. Det samme er utstrakt fagsamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Innenfor dagens ressursramme prioriterer vi følgende:

◊ Historiske spor – arkeologi
◊ De historiske byene
◊ Uthavnene
◊ Museumshavn
◊ Industriarv
◊ Krigens kulturminner
◊ Troens kulturminner
◊ Kulturhistoriske eiendommer

 

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Kontakt
Fylkeskonservator
Yvonne Fernmar Willumsen

 917 34 315


Besøksadresse
St. Hansgate
4605 Kristiansand

Følg oss på Facebook.

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Nyhellesund
  av jto, 07.06.18

  Nytt prosjekt for å utnytte uthavnene og kystkulturen til regional verdiskaping

  Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har fått et tilsagn på en million kroner fra Riksantikvarens...

  Les mer
 • Risøbank
  av jto, 04.06.18

  Fylkeskommunen bidrar til restaureringsarbeider på Risøbank i Mandal

  Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir tilskudd til Risøbank IKS i Mandal. Risørbank eies sammen...

  Les mer
 • Lindesnes Fyrs Tårn
  av jto, 31.05.18

  Stor besøksvekst og positiv økonomi for Lindesnes fyrmuseum

  I årsmeldingen for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum for 2017, som nylig ble behandlet i hovedutvalg...

  Les mer
Arkiv