Utgraving i Domkirkekjelleren

Fylkeskonservatoren driver forvaltning og utviklingsarbeid innenfor kulturminnesektoren. Kulturarv 2020 omhandler de satsingsområder innenfor kulturarv som er prioritert hos Fylkeskonservatoren i årene som kommer.

Strategien, som ble er vedtatt i fylkestinget i april 2014, skal sikre at Vest-Agders kulturarv blir tatt vare på, formidlet og brukt på en effektiv og god måte. Hovedgrepet er å styrke museenes kjernevirksomheter og sørge for bedre lokal forankring gjennom samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner.
 
Fylkeskommunen vil styrke sitt arbeid med kulturarven med basis i kjerneverdiene samarbeid - kompetanse – folkestyre. Vi skal være et sted der forvaltning, formidling og utvikling går hånd i hånd. Åpenhet for ny teknologi, nye samarbeidsformer og formidlingsarenaer er en forutsetning for et effektivt og faglig fundert kulturminnevern. Det samme er utstrakt fagsamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Innenfor dagens ressursramme prioriterer vi følgende:

◊ Historiske spor – arkeologi
◊ De historiske byene
◊ Uthavnene
◊ Museumshavn
◊ Industriarv
◊ Krigens kulturminner
◊ Troens kulturminner
◊ Kulturhistoriske eiendommer

 

av admin, publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Kontakt
Fylkeskonservator
Yvonne Fernmar Willumsen

 917 34 315


Besøksadresse
St. Hansgate
4605 Kristiansand

Følg oss på Facebook.

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Rundt 60 personer deltok på årets Heiplansamling på Eikerapen Gjestegard i Åseral. Målgruppa for...

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 10.09.18

  Oppstart av fredningssak for to tekniske og industrielle kulturminner i Vest-Agder

  Stortinget har vedtatt en liste på femten tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens...

  Les mer
Arkiv