Vest-Agder-museet Lista har utviklet undervisningsopplegget ”Den hellige myra”. Elevene får en innføring i arkeologi og får være med på utgravingen av "en steinalderboplass".

I 2012 foretok Kulturhistorisk museum en arkeologisk utgraving av en steinalderboplass ved Skomrak i Lyngdal, men bare deler av boplassen ble utgravd. Resten av jordmassene er fraktet til Nordberg fort, hvor elevene får være med på å grave ut resten. 

Det legges stor vekt på å gjøre dette så autentisk som mulig med soldestasjon, posemerking og arkivering. Det elevene finner blir merket, arkivert og vil stilles ut med tanke på videre formidling for publikum. De får lytte til historien om bronsealderen rundt bålet inni lavvoen, prøve kopier av flintredskaper, skyte med pil og bue og gå den nye stien ned til Pennefeltet med helleristningene. Medbrakt lunsj tilberedes på grill. Etter opplegget på museumsområdet blir det besøk i museets Bronsealderutstilling.

Målgruppe: 4. trinn

Formidling: Pedagog fra Vest-Agder-museet Lista og arkeolog fra Fylkeskonservatoren.

Produksjon: Vest-Agder-museet Lista og Vest-Agder fylkeskommune.

Besøk: Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 12. mars 2013 | Skriv ut siden