Jeger i steinalder - Mosby skole 2013
Foto: Yvonne Willumsen

Foto: Yvonne Willumsen

Aktivitetsbasert frilufts- og steinalderformidling. Opplegget skal formidle hvordan det var å leve i steinalderen. Ressurser i naturen, redskaper og teknikker, bueskyting - og alt etter årstid og tilgang; sløying av fisk med flintkniver og tilbereding av mat i kokegrop eller bål.

Målgruppe: 3. og 4. trinn

Formidling: Opplegget består av tre poster som ledes av formidlere.

Produksjon: Friluftsaktiviteter v/Trond Ole Bertelsen og Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Besøk: Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Kristiansand, Mandal, Marnardal, Songdalen, Søgne, Vennesla og Åseral

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 12. mars 2013 | Skriv ut siden