Innføring i tradisjonshåndverk med stein, tørrmuring, oppsetting av steingjerder, splitting av stein m.m. – alt innen stein.

Formidlingstype: Praktisk arbeid og foredrag.

Varighet: Ca. 1 skoledag.

Antall elever: Maks. 30 pr. dag.

Rom-/tekniske krav: Egnet uteområde der det foregår murarbeid.

Tid: Etter avtale.

Produksjon: Vest-Agder fylkeskommune v/Helge Paulsen i samarbeid med håndverker Tore Gill.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 12. mars 2013 | Skriv ut siden