Tjærebrenning har tradisjoner langt tilbake i tid, og var en viktig inntektskilde for bøndene. Tjære ble brukt til impregnering av trevirke, redskaper og seletøy, samt sårsalver m.m. Elevene blir med på å bygge ei mile og blir med på brenning av tjære.

Formidlingstype: Praktisk arbeid.

Varighet: 2 skoledager.

Antall elever: Maks. 30 pr. gruppe.

Rom-/tekniske krav: Foregår hos Agder Restaurering på Haraldstad i Marnardal.

Tid: Etter avtale.

Produksjon: Agder Restaurering i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune v/Helge Paulsen.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 12. mars 2013 | Skriv ut siden