7288

Vest-Agder er rikt på spanande funn frå folkevandringstid (ca. 400-570 e. Kr.). 4. juni 2011 opna ei ny stor utstilling om perioden på Minne kultursenter i Åseral.

Utstillinga viser flotte funn fra gravhaugane til eliten, offerfunn og gjenstander fra kvardagslivet, blant annat frå gardsanlegget Sosteli som ligg like ved Minne. Du kan og læra om runer og høyra segner frå folkevandringstida.

Gjenstandane er innlånt frå Kulturhistorisk museum i Oslo og Nationalmuseet i København.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 28. januar 2013 | Skriv ut siden