Utstillingen ”Hellemyr, helligmyr” forteller historien om den rike bronsealderen på Lista, og om de mange arkeologiske funnene fra vann og våtmarker i området. Lista er et av de sentrale bronsealderområdene i Norden, og i utstillingen vises flere av de viktigste arkeologiske funnene frem for første gang.

De utstilte gjenstandene - deriblant noen av de fineste funnene fra denne perioden på Lista - er utlånt av Kulturhistorisk museum (KHM) i Oslo. Utlånet er omfattet av Fylkeskonservatorens samarbeidsavtale med KHM.


Utstillingen fokuserer på funnkonteksten for hovedmengden av gjenstandene. De er nemlig funnet i myrer og våtmarksområder. I mange tilfeller ligger det religiøse overveielser bak disse nedleggelsene - derav utstillingens tittel, "Hellemyr, helligmyr". Hellemyra i Vanse var tidligere det største sammenhengende myrområdet i fylket.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 28. januar 2013 | Skriv ut siden