Skilting gårdsruin Nordberg fort - skilting av kulturminne
Foto: HC Lund
© VAF
Arkeolog for èn dag - formidling av kulturminner
Foto: HC Lund
© VAF

Foto: HC Lund VAF

Skal kulturminner oppleves trenger de pleie og ettersyn. Er du eier av et kulturminne, eller på annen måte interessert i et kulturminne du mener trenger en hjelpende hånd? Fylkeskonservatoren i Vest-Agder utlyser midler til istandsetting, skjøtsel og formidling av kulturminner.

Fylkeskonservatoren mottar hvert år mange ulike søknader om støtte til kulturminnetiltak. Vi oppretter fra 2017 en fast tilskuddspost der søknadspotten prioriteres til tiltak/kulturminner som faller utenfor øvrige støtteordninger for kulturminnevern. Vi håper dette vil bidra til å styrke det lokale og frivillige foreningsliv, samt motivere privatpersoner som ønsker å gjøre noe ekstra for et kulturminne.  Tiltak som ligger innenfor fylkeskommunenes satsingsområder for kulturminnefeltet vil også bli prioritert. Informasjon om Fylkeskonservatorens satsningsområder finner du her: /tjenester/fylkeskonservatoren/kulturarv-2020/

I 2017 prioriteres også tiltak som knytter kulturminner til friluftslivsaktivitet. Se også:/aktuelt/mulighet-for-aa-soeke-tilskudd-til-friluftslivsaktivitet/

Søknadsfrist er 1. mars 2017. Søknaden sendes til Vest-Agder fylkeskommune og merkes "Kulturminnevern 2017". Søknaden skal detaljert beskrive tiltaket, med tilhørende budsjett og finansiering. Spørsmål rettes til rådgiver Hans Christian Lund,  hcl@vaf.no / 90614528.

__________________________________________________________________________________ Fylkeskonservatoren forvalter også en statlig tilskuddsordning for fredede kulturminner i privat eie, kontakt for dette er Elin Finne (elin.finne@vaf.no). For verneverdige kulturminner i privat eie henvises det til Kulturminnefondet (http://kulturminnefondet.no/), eventuelt kontakt Elin også i den sammenhengen. For kulturtiltak som festivaler, forestillinger og lignende innenfor musikk, teater, visuell kunst, litteratur, film, idrett og kulturtiltak for barn og unger vises det til Kulturseksjonen i fylkeskommunen sine utlysninger av midler.

av Lund, Hans Christian, publisert 30. januar 2017 | Skriv ut siden